Krasnostawska 18 - tka, czyli Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

1

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę to Matka wszystkich naszych pielgrzymek. Po raz pierwszy wyszła z Lublina w 1979 roku i z całą pewnością była owocem wizyty Jana Pawła II, Papieża Polaka w Ojczyźnie. Papież odwiedził Polskę w dniach 2-10 czerwca 1979 roku. Jego wizyta odmieniła całkowicie oblicze Polskiej Ziemi. W dniu 4 sierpnia w Katedrze lubelskiej miała miejsce Msza św. dla pielgrzymów, a 5 sierpnia z Wąwolnicy wyruszyła grupa 80 pątników, by pielgrzymować do tronu Maryi, Królowej Polski. Organizatorem i przewodnikiem Pierwszej Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę był dominikanin o. Ludwik Wiśniewski. Nie wiem, czy w tej pierwszej, historycznej pielgrzymce uczestniczył jakiś pątnik pochodzący z Krasnegostawu, lub okolic. Faktem zaś pewnym jest to, że już w 1980 roku, w drugiej Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która tym razem wyszła z katedry lubelskiej i ulicami Lublina ruszyła w kierunku Częstochowy, krasnostawscy pątnicy byli obecni. Pielgrzymi szli w 5 grupach. Krasnostawianie pielgrzymowali w grupie 2. Jak wspominają: to były całkiem inne pielgrzymki. Takie surowe, dziewicze, a nawet można powiedzieć dzikie. Trasa omijała drogi główne i szosy. Wiodła drogami gruntowymi, przez zapomniane zakątki. Można powiedzieć, że nie było niczego, oprócz mocy wiary i modlitwy. Zdarzało się pójść niewłaściwą drogą.” Na pierwsze pielgrzymki krasnostawianie jechali do Lublina i tam zaczynali swój pielgrzymi szlak. W kolejnym, 1981 roku było już 10 grup pielgrzymich, a całkiem liczna reprezentacja krasnostawskich pielgrzymów wędrowała w grupie 7. Na okolicznościowej karcie z 5, jubileuszowej pielgrzymki w 1983 roku krasnostawska pątniczka pisała: „z całej Polski na Jasną Górę idzie 170 tysięcy osób. W naszej lubelskiej jest 10 tysięcy". Z „siódemką” krasnostawianie pielgrzymowali przez kilka kolejnych lat, bo jeszcze w 1985 roku, a być może też w 1986 roku. W kolejnych latach tj. 1987 i 1988 w składzie Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę szła już kolumna chełmska, czyli pątnicy z dekanatu chełmskiego jako grupa 13 i dekanatu krasnostawskiego jako grupa 12. Kolumna chełmska podążała trasą: z Chełma, przez Krasnystaw i Kraśnik, do Annopola, gdzie łączyła się z kolumnami lubelskimi. To właśnie w 10 pielgrzymce jubileuszowej w 1988 roku, grupa 5 niosła na Jasną Górę, ważący 600 kg wotywny Krzyż Pielgrzyma. Zdjęcie z tej pielgrzymki pokazuje krasnostawskich pątników pod znakiem grupy 12. W latach 1989, 1990 i 1991 kolumna chełmska zmieniła trasę i wędrowała z Chełma, przez Krasnystaw, Janów Lubelski na Jasną Górę. W 1992 roku powrócono na trasę pielgrzymki diecezjalnej, tj. przez Kraśnik do Annopola, gdzie następowało połączenie z kolumnami lubelskimi. Od 1979 roku krasnostawscy pątnicy pielgrzymowali w składzie grup: 2, 7 i 12. Kiedy powstała krasnostawska grupa 18? Pierwszy znaczek pielgrzymkowy z numerem „18” jaki posiadam, oraz zdjęcie pielgrzymów krasnostawskich niosących tablicę z tym numerem pochodzi z 1993 roku. Od tego czasu minęło już 27 lat jak pątnicy obu dekanatów krasnostawskich: wschód i zachód, oraz dekanatu Turobin pielgrzymują do Jasnogórskiego tronu Czarnej Madonny jako „Krasnostawska Osiemnastka” będąca nieodłączną częścią Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

Chełmska kolumna wyrusza na trasę najwcześniej. Grupa 17 wychodzi z Chełma 1 sierpnia i następnego dnia dociera do Krasnegostawu. 2 sierpnia w Krasnymstawie do kolumny chełmskiej dołącza grupa 18, by po 13 dniach wspólnej wędrówki dotrzeć na Jasną Górę. Kolumna chełmska, aż do Annopola idzie własną, odrębną trasą z Chełma i Krasnegostawu przez Gorzków, Wysokie, Zakrzówek (Majdan Grabinę), Gościeradów do Annopola. Przed przejściem Wisły 6 sierpnia łączy się z lubelskimi kolumnami: I i II, a 7 sierpnia z kolumną III. Informacje zamieszczone w tej zakładce naszej strony internetowej poświęcone są historii powstania i pielgrzymowania „Krasnostawskiej Osiemnastki” , z którą związani są wszyscy krasnostawscy, oraz turobińscy pielgrzymi piesi, a wśród nich także ja, moi synowie i liczni znajomi.

Sami o sobie:

http://pielgrzymka.lublin.pl/grupa-nr-18/

Spotkajmy się na trasie
x

Wprowadzono nastepujace pielgrzymki: 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Pielgrzymka 42/2020

Pielgrzymka 41/2019

Pielgrzymka 40/2018

Pielgrzymka 39/2017

Pielgrzymka 38/2016

Pielgrzymka 37/2015

Pielgrzymka 36/2014

Pielgrzymka 35/2013

Pielgrzymka 34/2012

Pielgrzymka 33/2011

Pielgrzymka 32/2010

Pielgrzymka 31/2009

Pielgrzymka 30/2008

Pielgrzymka 29/2007

Pielgrzymka 28/2006

Pielgrzymka 27/2005

Pielgrzymka 26/2004

Pielgrzymka 25/2003

Pielgrzymka 24/2002

Pielgrzymka 23/2001

Pielgrzymka 22/2000

Pielgrzymka 21/1999

Pielgrzymka 20/1998

Pielgrzymka 19/1997

Pielgrzymka 18/1996

Pielgrzymka 17/1995 

Pielgrzymka 16/1994 

Pielgrzymka 15/1993

Pielgrzymka 14/1992

Pielgrzymka 13/1991

Pielgrzymka 12/1990

Pielgrzymka 11/1989

Pielgrzymka 10/1988

Pielgrzymka 9/1987

Pielgrzymka 8/1986

Pielgrzymka 7/1985

Pielgrzymka 6/1984

Pielgrzymka 5/1983

Pielgrzymka 4/1982

Pielgrzymka 3/1981

Pielgrzymka 2/1980

Pielgrzymka 1/1979