Gdeszyn

Gdeszyn to mała miejscowość leżąca nieopodal drogi Zamość – Hrubieszów. Pierwsza historyczna wzmianka o Gdeszynie pochodzi z roku 1394, czyli roku w którym nastąpiła lokacja Krasnegostawu. Gdeszyn to miejsce męczeństwa ks. Zygmunta Pisarskiego, pierwszego błogosławionego krasnostawianina, który został wyniesiony na ołtarze Kościoła przez papieża Jana Pawła II w grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Zygmunt Pisarski był proboszczem parafii Gdeszyn od 1.09.1933 roku. Miejscowość i parafię zamieszkiwała ludność polska i ukraińska, a także nieliczne rodziny żydowskie. W czasie wojny w spokojne i zgodne współżycie wszystkich grup narodowościowych, okupant niemiecki wprowadził pierwiastek nacjonalizmu i wzajemnej wrogości. 30 stycznia 1943 roku przyszedł dzień największej próby i ofiary. Niemcy chcieli zmusić księdza Pisarskiego do wydania ukraińskich komunistów, którzy prześladowali jego samego i Kościół. Szukali kozła ofiarnego, na którego mogli zrzucić winę za przeprowadzenie planowanej zbrodni na mieszkańcach Gdeszyna narodowości ukraińskiej. Zbrodnia miała być odwetem za działalność ukraińskich komunistów. Ks. Pisarski nie zdradził. Przebaczył swoim prześladowcom i uznał ich za swoich parafian. Zginął za wrogów Kościoła i umiłowanej Ojczyzny. Dziś relikwie ks. Zygmunta Pisarskiego – patrona pojednania między narodami, spoczywają w ołtarzu gdeszyńskiego kościoła, który powoli staje się sanktuarium pierwszego błogosławionego krasnostawianina.

Gdeszyn 1

Gdeszyn 3

Gdeszyn grób

Gdeszyn 4

Gdeszyn 5

Gdeszyn z 3

Gdeszyn z 2

 

Gdeszyn z 1