No Video Available

Historia powstania szlaku

Nie pamiętam kiedy w mojej głowie narodził się pomysł oznakowania miejsc związanych z błogosławionym ks. Zygmuntem Pisarskim, a tym samym utworzenie szlaku pielgrzymkowego. Przypuszczam, że musiało to być w 2014 roku w czasie obchodów ogłoszonego przez redakcję Czasopisma Artystycznego „Nestor” Roku Błogosławionego Zygmunta Pisarskiego. W czasie pisania rocznicowych artykułów do w/w pisma pewnie pojawił się ten pomysł. Jednak jego realizacja rozbijała się o barierę nie do przebycia – brak funduszy. Pomysł jednak nie umarł, ale spokojnie czekał na lepsze chwile i krystalizował się. Podczas któregoś z wykładów dr Leszka Janeczka na temat życia ks. Pisarskiego utkwił mi w pamięci zwrot: „Stacje drogi życia błogosławionego …” Te słowa zaczęły mnie prawie prześladować. Po jakimś czasie wiedziałem już o co chodzi. Tak narodziła się nazwa szlaku pielgrzymkowego „Droga życia błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego”, a poszczególne miejsca nosić miały nazwę „Stacji” Prace nad realizacją pomysłu jednak nie przyspieszały. Aż nadszedł rok 2017 i Opatrzność zesłała na mą drogę odpowiednich ludzi. Pani Bożenna Pachla i ksiądz Zbigniew Kulik to osoby które znałem wcześniej, ale ściślejszy kontakt i wspólne zainteresowania sprawiły, że czas zaczął dla mojego pomysłu płynąć szybszym nurtem. Już w czerwcu złożyliśmy projekt pt: „Upamiętnienie miejsc związanych z życiem bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, a w efekcie tych działań wyznaczenie pierwszego w Krasnymstawie szlaku turystycznego: Droga życia błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego” w konkursie na inicjatywy kulturalne, w ramach projektu „Kultura z Wami” ogłoszonego przez Krasnostawski Dom Kultury. Projekt przeszedł i otrzymaliśmy kwotę 6.000 zł. na jego realizację. Z Leszkiem Janeczkiem przygotowaliśmy teksty na tablice poszczególnych stacji. Korektę tekstu wykonał Wiesław Krajewski. Tłumaczenia na język angielski podjęła się Pani Małgorzata Duda, a korektę wykonała Pani Anna Łata. Projekt logo na podstawie mojego pomysłu wykonała Pani Barbara Pleskot. Ostatnia korekta należała do ks. dziekana Henryka Kapicy. Wykonania dwudziestu tablic poszczególnych stacji podjęła się drukarnia Atylla w Zamościu. Stronę internetową wykonał Andrzej Wojtaszek. Stronę prowadzi Teresa Atras. Na obecną chwilę to wszystko. W październiku 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie szlaku pielgrzymkowego „Droga życia błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego”.

Zbigniew Atras

Warsztaty tematyczne
W ramach poszukiwań ciekawego pomysłu na logo szlaku, a zarazem przyszłego stowarzyszenia, którego pomysł zawiązania pojawił się w czasie prac nad realizacją projektu, przeprowadzono warsztaty tematyczne. Wzięli w nich udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie. Warsztaty poprowadziła Pani Magda Wróbel.
   
 
Uczestnicy wypracowali ciekawe wzory. Dwie ryby płynące w zgodnym kierunku symbolizują narody: polski i ukraiński, oraz kościoły wschodu i zachodu. Czerwono-białe serce symbolizuje krew błogosławionego na śniegu. Ryby, pas drogi i symbol krzyża znalazły się w naszym logo.   
warsztaty logo 2 warsztaty logo 3 warsztaty logo 4
 
 Logo pielgrzyma krasnostawskiego, wszystkich szlaków i Stowarzyszenia „Ku Dobru” 
 
logo pielgrzyma