No Video Available

       WYDAWNICTWA TEMATYCZNE

Książka 1

„Męczennicy za wiarę 1939-1945”

Pod takim tytułem ukazała się w wydawnictwie Michalineum książka mówiąca o duchownych i świeckich, którzy prześladowani przez nazizm hitlerowski, złożyli Chrystusowi ofiarę życia – świadectwo miłości. Jest to praca zbiorowa, a jednym z jej autorów jest ks. Jerzy Misiurek, który prezentuje we wspomnianej pozycji bardzo ciekawy biogram Sługi Bożego Zygmunta Pisarskiego, urodzonego w Krasnymstawie w 1902 r., późniejszego duszpasterza w Gdeszynie k/Hrubieszowa. Warto przytoczyć fragment biogramu, traktujący o najbardziej dramatycznych chwilach z życia księdza Zygmunta.
„Dniem największej próby i jednocześnie ofiary, jakiej Bóg zażądał od ks. Zygmunta, był 30 stycznia 1943 r. Rankiem tego dnia, gdy Sługa Boży kończył sprawowanie Najświętszej Ofiary, na plebanię weszli hitlerowcy (oddział tzw. Rollkomando). Ściągnięto z niego szaty liturgiczne i wyprowadzono przed plebanię, gdzie zebrano z wioski ok. 30 mężczyzn. Księdzu Pisarskiemu jako proboszczowi parafii rozkazano wskazać >komunistów< i osobę, która zabrała przemocą klucze do kościoła. Gdy odmówił, został uderzony rękojeścią rewolweru w twarz. Powtórzyło się to kilkakrotnie. Sługa Boży zachował opanowanie i cierpliwość, mimo iż obiecywano mu, że zostanie zwolniony, jeśli wyjawi nazwiska partyzantów. Ksiądz Pisarski zachował się godnie, nikogo nie wydał. Zakrwawionego dołączono do grupy mężczyzn i wyprowadzono w kierunku lasu. W drodze jednak, w pobliżu domu, gdzie mieszkał Ukrainiec, który siłą zabrał klucze do kościoła, zatrzymano go i grożąc śmiercią zapytano ponownie o wskazanie >komunistów<. Kiedy ks. Pisarski odmówił, padł strzał, jednakże nie okazał się śmiertelny. Sługa Boży usiłował podnieść się z ziemi, ale druga kula była śmiertelna. (…)
Przy drodze wiodącej w kierunku lasu, w miejscu męczeńskiej śmierci Sługi Bożego parafianie postawili krzyż z napisem: „Posłuszny na głos serca i obowiązku kapłańskiego oddał życie za nieprzyjaciół ukochanej Ojczyzny”. Grób ks. Pisarskiego znajdujący się na cmentarzu w Gdeszynie otoczony jest czcią wiernych. Widnieje na nim napis: „Ofiarą swojego życia innym życie ocalił”. Pomnik na jego grobie poświęcił 24 lipca 1948 r. ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński, który powiedział: Taką śmiercią chciałbym umrzeć.
Tyle ks. Jerzy Misiurek. Ze swojej strony gorąco zachęcam czytelników „Ziemi Krasnostawskiej” i mieszkańców Krasnegostawu do sięgnięcia po tę książkę. A przy okazji serdecznie dziękuję księdzu Józefowi Maciągowi z Lublina za interesujące materiały dotyczące Sługi Bożego Zygmunta Pisarskiego.
Jan Henryk Cichosz

PS. W/w artykuł, który wykorzystałem jako zapowiedź książki, ukazał się w 3 numerze czasopisma „Ziemia Krasnostawska” z marca 1996 roku i był jedną z najwcześniejszych informacji o ks. Zygmuncie Pisarskim.


20200219_211449  

Ks. Zbigniew Kulik „Błogosławiony Zygmunt Pisarski kapłan i męczennik (1902-1943)”. Sandomierz 2019.

Książka powstała Ku czci 108 polskich Męczenników za wiarę okresu II wojny światowej w XX rocznicę Ich beatyfikacji. We wstępie książki Ks. Zbigniew Kulik, redaktor, pisze: Mój Naród wciąż mnie zadziwia i fascynuje. Swoją cierpiętniczą historią, duchem pokoju, niewykorzystanymi zwycięstwami, pieszymi pielgrzymkami, przydrożnymi majówkami barwionymi śpiewem słowików, wiosennymi modlitwami o urodzaje szeptanymi przy wiejskich kapliczkach, barwnymi odpustami, kolejkami do konfesjonałów… Dla takiej Polski chce się żyć i za taką Ojczyznę warto umierać. Stąd może taka mnogość naszych męczenników za wiarę i Ojczyznę. Szczególnie wiek XX, a w nim II wojna światowa, naznaczone są polską krwią. Stu ośmiu spośród wielu, ukazał światu Jan Paweł II, wynosząc Ich na ołtarze13 czerwca 1999 r. w Warszawie. W XX rocznicę tego wydarzenia warto przypomnieć Ich ofiarę, z której korzystamy ciesząc się wolnością i mową polską... Niech ta Książka, choćby w maleńkim stopniu, stanie się wypełnieniem obowiązku naszej pamięci o Polskich Męczennikach i Ich ofierze, która powinna być dla nas lekcją ofiarnej miłości Boga. Trzeba więc wydobyć Ich z ukrycia, a często i zapomnienia.

    20200219_211627

Ks. Henryk Kapica „Błogosławiony Ksiądz Zygmunt Pisarski”. Krasnystaw 2017

Autor poprzez swoją książkę chciał podziękować Bogu, przez pośrednictwo błogosławionego, za kapłaństwo i wszelkie łaski, których doznał w swoim życiu, szczególnie kapłańskim: „Niech ta książeczka ubogaca życie duchowe każdego, kto będzie się nią posługiwał, przyczyni się do większej chwały Bożej przez przyczynę Matki Bożej, św. Jan Pawła II, a szczególnie błogosławionego męczennika księdza Zygmunta Pisarskiego”. W publikacji znalazły się autorskie teksty Ks. Henryka Kapicy: Nabożeństwo do błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego (Modlitwa wstępna, Pieśń do błogosławionego, Modlitwa przebłagalna, Modlitwa dziękczynna, Modlitwa prośby, Modlitwa chwały, Litania, Pieśni), Droga Krzyżowa z błogosławionym Księdzem Zygmuntem Pisarskim, Życie i męczeństwo błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego, Kult błogosławionego Księdza Pisarskiego, Trzy kazania ku czci Błogosławionego, Życiorys św. Jana Pawła II. W dodatku opublikowano: Wiersze krasnostawskich poetów o błogosławionym Ks. Zygmuncie (Jan Henryk Cichosz, Mariusz Dubaj, Irena Iwańczyk, Mirosław Iwańczyk, Ks. Henryk Kapica, Józefa Mazurek, Kinga Poniewozik, Patryk Skwara, Stanisława Wiśniewska, Danuta Żukowska), Nowennę i opis wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Litanię do św. Jana Pawła II. W publikacji znajduje się też: Msza Św. o Błogosławionym męczenniku Księdzu Zygmuncie Pisarskim, Opis ołtarza i obrazu błogosławionego Ks. Zygmunta Pisarskiego oraz liczne unikatowe zdjęcia związane z Błogosławionym.


20200219_211738

Ks. Henryk Kapica: „Karmel Biblijny Św. Jana Pawła II i Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego oraz Ogród Chiński „Marzenie Św. Franciszka Ksawerego”

Ksiądz Henryk Kapica we wstępie napisał: Idea stworzenia Ogrodu im. Jana Pawła II narodziła się w dniach Jego śmierci i pogrzebu. Parafia p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie ma szczególną wdzięczność wobec Świętego Jana Pawła II, który wyniósł na ołtarze naszego krajana, męczennika, Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego. Osnową tego Ogrodu stała się Droga Krzyżowa. Duchowość Ojca św. zrodziła się właśnie z pobożności pasyjnej, którą zaszczepił mu ojciec, prowadząc Syna dróżkami w Kalwarii Zebrzydowskiej. Karol Wojtyła, kapłan, a potem biskup, często szukał wsparcia w swojej misji duszpasterskiej na Drodze Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Innym źródłem duchowej mocy Papieża była pobożność karmelitańska. Naszej parafii, obok Św. Franciszka Ksawerego, patronuje także Matka Boża Karmelitańska.
Poświęcenie i oficjalne otwarcie Karmelu Św. Jana Pawła II nastąpiło w dniu 17 czerwca 2012 r. Z tej okazji została odprawiona Msza św., której przewodniczył Ks. Abp Stanisław Budzik. Po Mszy św. Ks. Arcybiskup poświęcił tytułową stację z płaskorzeźbą Św. Jana Pawła II i Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego oraz cały Karmel, a także poprowadził pierwszą Drogę Krzyżową, znaczoną nowymi stacjami. Ks. Arcybiskup wpisał się do pamiątkowej księgi słowami: Przeglądając zapisaną w tym albumie słowem i obrazem historię Karmelu – Ogrodu Jana Pawła II przy parafii Św. Franciszka Ksawerego, wyrażam ogromna radość, że mogłem być obecny przy uwieńczeniu tego pięknego i pożytecznego dzieła. Niech błogosławiony, a wkrótce święty Jan Paweł II i błogosławiony Wasz Rodak, Ks. Zygmunt Pisarski, wypraszają obfite łaski dla Księdza Dziekana i wszystkich, którzy zainwestowali w to dzieło serce i rozum, modlitwę i ofiarę. Niech ten Boży ogród uczy, cieszy i podnosi uczucia ku Bogu. Wszystkim kroczącym Drogą Krzyża z serca Błogosławię – niech moc płynącą z Krzyża będzie udziałem wszystkich, którzy w Męce naszego Pana znajdują naukę miłości ofiarnej, aż do końca.

     20200219_211755

Przewodnik po szlaku „Droga Życia Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego został opracowany przez Zbigniewa Atrasa i wydany w niewielkim nakładzie w październiku 2017 roku , na uroczyste otwarcie szlaku pielgrzymkowego. Przewodnik zawiera informacje biograficzne, oraz historię powstania i przebiegu szlaku na terenie miasta i poza nim.

 

J Pałyga książka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Jan Pałyga SAC „Sanktuarium Pojednania Polaków z Ukraińcami w Gdeszynie” Warszawa 2010

Ks. Jan Pałyga urodził się w Gdeszynie 9 stycznia 1930 roku. Jest naocznym świadkiem posługi bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie. To właśnie ks. Pisarski przygotowywał małego Janka do Pierwszej Komunii Świętej. Był jego pierwszym spowiednikiem, a 13 letni Janek był świadkiem śmierci księdza Pisarskiego. Książka zawiera nieznane dotąd fakty i opisy miejscowych relacji polsko – ukraińskich w okresie przed wybuchem wojny i w czasie jej trwania. Ks. Pałyga pisze o swoich odczuciach odnośnie powstawania w Gdeszynie Sanktuarium Pojednania.

 

wydawnictwo modlitewnik 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitewnik „Nabożeństwo ku czci Błogosławionego Zygmunta Pisarskiego” opracował w 1999 roku i wydał drukiem w 2000 roku ks. Tadeusz Maciejko, w latach 1998-2002 proboszcz parafii w Gdeszynie.