No Video Available
 
Do Ciebie Matko

Pielgrzymka organizowana i przeznaczona dla ludzi chorych, których wydolność fizyczna pozwala na piesze przejście 15 km a także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Mile widziane osoby zdrowe idące z intencjami za chorych członków rodzin. Organizatorzy zapewniają opiekę wolontariuszy, a w miarę potrzeby stałą obecność ambulansu z zespołem ratowników. Zapewniamy opiekę duszpasterską, sprawdzonych przewodników i porządkowych, oprawę muzyczną.
Rodzaj:   piesza, jednodniowa
Data pielgrzymki:  2 lipca  - termin stały
Święto:  Matki Bożej Jagodnej
Trasa:    Krasnystaw – Surhów – 15 km.
Zapisy:  telefonicznie  510 036 119 i w kancelariach parafii
Organizatorzy:  Parafia św. Franciszka Ksawerego i grupa nieformalna
Miejsce zbiórki:  Plac przy kościele św. Franciszka Ksawerego
Program pielgrzymki:
  6.30  -   7.00  Zbiórka uczestników, wymarsz
  7.00  -   8.00  Przemarsz pierwszego etapu
  8.00  -   8.20  Odpoczynek
  8.20  -   9.30  Przemarsz drugiego etapu
  9.30  - 10.00  Odpoczynek, śniadanie
10.00  - 11.30  Przemarsz trzeciego etapu
11.30  - 12.00  Odpoczynek 
12.00  - 13.30  Msza św.
13.30  - 15.00  Spotkanie pielgrzymkowe
15.00  - 15.30  Powrót autokarem lub busem 
Koszt pielgrzymki ustalany jest corocznie i podany każdorazowo na plakatach. Obejmuje ubezpieczenie, bilet powrotny, znaczek, chustę, przewodnik pielgrzymkowy i wkład na fundusz pielgrzymkowy.
I Krasnostawska Pielgrzymka Chorych i Służby Zdrowia wyruszyła z Krasnegostawu do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i św. Łukasza w Surhowie  dnia 2 lipca 2017 roku. Po 150 latach od wydania ukazu carskiego zabraniającego wszelkich zgromadzeń, w tym ruchu pielgrzymkowego, krasnostawscy pątnicy przemierzyli prastarą drogę i przybyli do Surhowskiego Sanktuarium z bagażem intencji i modlitwą. Była to pielgrzymka łączona: chorych i służby zdrowia.
I Pielgrzymka   2017  
2
        
W pielgrzymce uczestniczyło 30 osób, w tym grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy i grupa wolontariuszy z ośrodka Caritas w Krasnymstawie. Pielgrzymkę zabezpieczała karetka z ratownikami medycznymi ze Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Stacja w Krasnymstawie.
3
4
    

II Pielgrzymka  2018    
 5
 
W pielgrzymce uczestniczyło 10 osób, w tym grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie.
 
 
6
 
7
 

2019 Pielgrzymka nie odbyła się.

III Pielgrzymka 2020