Prymas

12 września 2021 roku po wielu miesiącach oczekiwań nadeszła wreszcie uroczysta chwila wyniesienia na ołtarze Kościoła katolickiego Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego w towarzystwie matki Elżbiety Róży Czackiej. Miałem zaszczyt uczestniczenia w w/w uroczystości, wraz z grupą sióstr, niewidomych pensjonariuszek i pracowników Domu Nadziei w Żułowie – filii Lasek k/Warszawy. Matka Róża Czacka zwana „niewidomą matką niewidomych” była założycielką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i filii w Żułowie, oraz przełożoną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Ks. Stefan kardynał Wyszyński zwany Prymasem Tysiąclecia związał się z Żułowem w czasie studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Żułowie pisał swoją pracę doktorancką. W czasie wojny ukrywał się w Żułowie, poszukiwany przez niemieckich okupantów. Dziś postacie obydwojga świętych związanych pośrednio, lub bezpośrednio z Żułowem ubogaciły nasz szlak pielgrzymkowy nazwany Krasnostawską Drogą Pątniczą.

Beatyfikacja bilet

link do transmisji: Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej

Album zdjęć