Trzęsiny to siedziba parafii i mała miejscowość położona w otoczeniu urokliwego krajobrazu z jakiego słynie gmina Radecznica. Miejscowy kościół zbudowano pierwotnie jako cerkiew prawosławną w 1902 roku. Po odzyskaniu niepodległości cerkiew zamieniono na kościół katolicki w 1922 roku. To właśnie tędy przed wielu, wielu laty wędrował św. Antoni. Utrudzony drogą przysiadł na chwilę na polanie w pobliskim lesie. Spragniony rozgarnął ręką leśną ściółkę i piasek. W powstałym zgłębieniu wytrysnęło źródełko. Św. Antoni zaspokoił pragnienie i spojrzał z zachwytem na piękno krajobrazu. Pomyślał, że właśnie tutaj powinien założyć swój klasztor. Niestety w tejże samej chwili usłyszał przekleństwo jakie wyszło z ust miejscowego chłopa, przejeżdżającego pobliską drogą. Św. Antoni spojrzał jeszcze raz na miejsce w którym się znajdował i z żalem ruszył w dalszą drogę. Miejsce na klasztor znalazł w niedalekiej Radecznicy. Na swojego świętego Trzęsiny musiały jeszcze trochę poczekać. 1 kwietnia 1930 roku do Trzęsin przybył nowy proboszcz tutejszej parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, ks. Zygmunt Pisarski. Nie było mu lekko, tak jak w każdej parafii, gdzie katolików i prawosławnych, czy też dawnych unitów było niemal tyle samo. Swoją posługę w Trzęsinach ks. Zygmunt sprawował prawie dwa lata, do 11 stycznia 1932 roku. W tutejszym kościele 26 lipca 1930 roku udzielił ślubu swojej rodzonej siostrze Marii z miejscowym organistą Bolesławem Cichockim. Choć dwa lata to krótki okres czasu, to jednak właśnie tutaj, w tej małej parafii pozostało po ks. Zygmuncie najwięcej pamiątek. Do dzisiejszego dnia przetrwał parafialny kościół. Istnieje też stara plebania w której ksiądz mieszkał. W sąsiedztwie stoi budynek dawnej organistówki, w którym dziś znajduje się Dom im. Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tablicę pamiątkową poświęcił papież Jan Paweł II w czasie wizyty w Zamościu 12 czerwca 1999 roku. W sąsiedniej miejscowości Czarnystok znajduje się szkoła, w której ks. Zygmunt uczył religii. W kościele zachował się zakupiony przez ks. Zygmunta komplet obrazów Drogi Krzyżowej, obrazy Serca Pana Jezusa i Matki Bożej, figura św. Franciszka, sygnaturka, krzyż i kielich mszalny. Najpiękniejszy dzień dla Trzęsin i całej parafii nastąpił 13 czerwca 1999 roku, kiedy Jan Paweł II wyniósł na ołtarze ks. Zygmunta, tutejszego, dawnego proboszcza. Dziś Trzęsiny stanowią silny, jeżeli nie najsilniejszy ośrodek kultu Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, świętego kapłana rodem z Krasnegostawu, którego relikwie uroczyście intronizowano w miejscowym kościele 2 maja 2021.

Trzęsiny z 1

Trzęsiny z 2

Trzęsiny z 3

Trzęsiny z 4

Trzęsiny z 5

Trzęsiny z 6

Trzęsiny z 7