No Video Available

obraz108

Obraz beatyfikacyjny 108 męczenników polskich II wojny pędzla Stanisława Baji namalowany w 1999r.
Stanisław Baj – malarz, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Europejskiej Akademii Sztuk. Urodził w Dołhobrodach, podlaskiej wsi nad Bugiem, gdzie spędził dzieciństwo i wczesną młodość. W latach 1968–1972 uczył się w państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, następnie w latach 1972–1978 studiował malarstwo na warszawskiej ASP pod kierunkiem profesorów: M. Byliny, J Sienickiego i L Maciąga.. Studia ukończył z wyróżnieniem w pracowni Ludwika Maciąga Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych.

strona tytułowa 1

1.

.Dawid Misiura 1999

Obraz pędzla Andrzeja Dawida Misiury namalowany pod koniec lata 1999 roku na zamówienie ks. dziekana Piotra Kimaka. Pierwszy obraz Błogosławionego w Krasnymstawie. Poświęcony przez biskupa Mieczysława Cisło podczas Mszy dziękczynnej za beatyfikację pierwszego krasnostawianina ks. Zygmunta Pisarskiego, odprawionej w kościele św. Franciszka Ksawerego 3.10.1999 roku. Obecnie obraz znajduje się na plebanii parafii św. Franciszka Ksawerego.

Andrzej Dawid Misiura, urodzony  w Krasnymstawie, poeta, malarz, dziennikarz, wydawca prasy regionalnej „Gazeta Krasnostawska”, redaktor naczelny Czasopisma Artystycznego „Nestor”, redaktor Czasopisma Społeczno – Kulturalnego „Ziarno”. Wydał tomiki poetyckie „Do wszystkich kapłanów”, „Gdy mistrz odchodzi”, „W krainie odgadywanych myśli”, „Krzyż mandragory”, „Mandala klucznika”. 

2.
2            

Obraz pędzla Heleny Sawickiej namalowany jesienią 1999 roku poświęcony wraz z kaplicą znajdującą się w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie 9.12.2001 roku przez arcybiskupa Józefa Życińskiego.
Helena Sawicka urodziła się w Ostrowie Wielkopolskim, artysta plastyk, twórczyni wielu ekslibrisów, grafik. Prezentowała swe prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. 

3.
Helena Sawicka 2000

Obraz pędzla Heleny Sawickiej namalowany w 2000 roku na zamówienie ks. dziekana Piotra Kimaka dla parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Obraz znajduje się obecnie w świetlicy parafialnej. 

4.
Andrzej Widelski 2000

Obraz pędzla Andrzeja Widelskiego namalowany w 2000 roku dla parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Obecnie znajduje się w kaplicy bocznej kościoła.
Andrzej Widelski urodzony w Bełżycach 28 lutego 1953, zmarł 2 lipca 2017 roku. Malarz, grafik, doktor sztuki, znany jako „malarz lubelskich aniołów”. Zrealizował kilkanaście autorskich projektów wnętrz sakralnych. W dorobku ma 28 wystaw indywidualnych i ponad 90 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. 

5.
Piotr Tymochowicz 2016

Obraz pędzla Piotra Tymochowicza namalowany w 2016 roku na zamówienie ks. proboszcza Romana Skowrona dla parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.
Piotr Tymochowicz  urodzony w Chełmie, malarz, rysownik, grafik komputerowy. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni Adama Styki. W dorobku ma 30 wystaw indywidualnych, oraz liczne wystawy zbiorowe w kraju i zagranicą.  

6.
Leszek Firek 2016

Obraz pędzla Leszka Firka namalowany jesienią 2016 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie. Poświęcony 26.04.2017 roku w kościele św. Franciszka Ksawerego podczas uroczystości nadania imienia tej zasłużonej placówce
Leszek Firek urodzony w Zamościu, muzyk, malarz, liczne wystawy, często towarzyszące imprezom muzycznym w których bierze udział. Mieszka, pracuje i tworzy w  Zamościu. 

7.
Timur Karim 2017

Obraz pędzla Timura Karima namalowany w 2017 roku na zamówienie ks. dziekana Henryka Kapicy do nowego ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Jana Pawła II i Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w kościele św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, poświęconego 16.07.2017 roku.

Timur Karim urodzony w Duszanbe (Tadżykistan), malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu. Po studiach zamieszkał na stałe w Polsce. Oprócz malarstwa sztalugowego realizuje polichromie sakralne m.in. w kaplicy św. Andrzeja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Liczne wystawy w kraju i zagranicą 

8.
s Karolina Ewa Pasternak 2017

Ikona Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego autorstwa karmelitanki siostry Karoliny Ewy Pasternak.

9.
20190404_174542 (1)

Obraz namalowany przez Zbigniewa Kotyłło w 2016 roku. Swoje miejsce znalazł w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie, gdzie został uroczyście wprowadzony i poświęcony dnia 23 czerwca 2019 roku.
Zbigniew Kotyłło lubelski malarz, rzeźbiarz, grafik i medalier. Urodził się 1 grudnia 1953 roku w Lublinie. Specjalizuje się w malarstwie portretowym. 

10.        

10

 Ogród Biblijny kapliczka błogosławionego 2019. Obraz wypalony na desce, autor: Marek Pukas, plastyk, nauczyciel szkoły w Rejowcu Fabrycznym.

11.

obraz pisarski

Obraz namalowany na przełomie maja i czerwca 2021 roku przez Jerzego Weremkę na zamówienie Urzędu Miasta w Krasnymstawie. Obraz poświęcony 13 czerwca 2021 roku przez Arcybiskupa Lubelskiego ks. Stanisława Budzika podczas uroczystości ogłoszenia Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego Patronem Miasta Krasnegostawu. Jerzy Weremko studia magisterskie ukończył w Instytucie Wychowania Artystycznego w Lublinie, dyplom z malarstwa uzyskał na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. Ukończył studia podyplomowe z grafiki komputerowej, historii i pedagogiki specjalnej. Specjalizuje się w malarstwie olejnym o tematyce sakralnej i portretowej, jego obrazy znajdują się w kościołach na terenie diecezji lubelskiej (Lublin, Garbów, Łopiennik i Krasnystaw) oraz w prywatnych kolekcjach.

I.

11

Obraz w Sanktuarium Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego znajdujący się w starym ołtarzu zachowanym i przeniesionym z drewnianego kościoła w Gdeszynie.  

II.
DSC_0235

Obraz znajdujący się w ołtarzu głównym kościoła w Gdeszynie, a obecnie przeniesiony i eksponowany na zewnętrznej ścianie sanktuarium.

 III.

14

Obraz z kościoła w Zamchu.

IV.

15

Obraz z kościoła w Soli.

V.

16

Obraz namalowany do kościoła w Trzęsinach przez miejscowego parafianina i malarza amatora Jana Kupczaka zamieszkałego w miejscowości Smoryń.

VI.

obraz szkoła w Gdeszynie

Obraz znajduje się w Izbie Pamięci Patrona Szkoły Podstawowej w Gdeszynie.

VII.

13

Obraz namalowany do ołtarza głównego w Sanktuarium Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie przez malarkę Katarzynę Jóźwiak z Mołodiatycz w 2019 roku.  W roku 2020 podarowany parafii matki Bożej Królowej Polski w Zamościu i tam się obecnie znajduje.

VIII.

 

Obraz w Gdeszynie

Obraz namalowany do ołtarza głównego w Sanktuarium Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie przez malarkę Katarzynę Jóźwiak z Mołodiatycz w 2020 roku. Katarzyna Jóźwiak jest absolwentką kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych UMCS w Lublinie. 

IX.

bł. Zygmunt

Obraz namalowany w 2020 r. dla kościoła w Skierbieszowie. Autor: Dariusz Piekut ur. 1959 r. w Miączynie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, studia w Instytucie Wychowania Artystycznego  na UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki. Liczne wystawy w kraju i za granicą. Prace w stałych ekspozycjach wielu galerii w Polsce. Liczne nagrody i wyróżnienia.

X.

Obraz w Trzęsinach

Obraz namalowany w 2021 roku przez Wiesława Wielgusa z Chełma na zamówienie Parafii w Trzęsinach.

XI.

obraz Babice

Obraz w kościele filialnym w Babicach. Poświęcony przez biskupa Mariusza Leszczyńskiego 16 maja 2021 roku podczas uroczystości intronizacji relikwii bł. ks. Zygmunta Pisarskiego.

XII.

Czarnystok 5

Obraz Patrona szkoły znajdujący się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Czarnymstoku, namalowany przez Aleksandrę Wanat, uzdolnioną artystycznie uczennicę liceum ogólnokształcącego w Zamościu.

 

DSC_0139

Jedno z pierwszych zdjęć przygotowanych na potrzeby sprzedaży obrazów ściennych – Gdeszyn. 


nowy projekt sepia

Gdeszyn – tablica przed sanktuarium.