No Video Available
 "Droga Życia" - miejsca posługi bł. Z. Pisarskiego"
 

Informacje o punktach etapowych szlaku:
 
 
 
 szlak
STACJA XI/xx
Kościół św. Stanisława BM w Modliborzycach
Barokowy. Zbudowany w latach 1645–1664 staraniem chorążego bełskiego Stanisława Wioteskiego. Konsekrowany w 1668 roku. W tym kościele, 7.09.1926 roku rozpoczął posługę duszpasterską, a po śmierci miejscowego proboszcza zarządzał parafią do 27.06.1927 roku ksiądz Zygmunt Pisarski.
 
 
 
szlak
STACJA XII/xx
Kościół św. Michała Archanioła w Soli
 
Zbudowany w 1872 roku jako cerkiew unicka, później prawosławna. W 1919 roku przekazany katolikom. 27.06.1927 roku biskup lubelski Marian Fulman mianował na wikariusza kościoła w Soli młodego księdza Zygmunta Pisarskiego. Parafianie darzyli go wielkim szacunkiem i zaufaniem. Był nie tylko dobrym i sumiennym kapłanem, ale też wielkim społecznikiem.
 
 
 
szlak
STACJA XIII/xx
Kościół św. Jozafata w Zamchu
 
Neogotycki. Jednonawowy. Zbudowany w 1842 roku z fundacji Konstantego Zamoyskiego jako cerkiew unicka. W latach 1875–1919 zamieniony na cerkiew prawosławną. W 1919 oddany katolikom. W czasie wojny, od 29.06.1943 do lipca 1944 roku ponownie zamieniony na cerkiew prawosławną. 5.10.1928 roku nominację na organizowaną tutaj placówkę duszpasterską otrzymał ks. Zygmunt Pisarski.
 
 
 
 
 
szlak
STACJA XIV/xx
Kościół św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach
Zbudowany w 1902 roku jako cerkiew prawosławna. Po odzyskaniu niepodległości przekazany katolikom. Od 1922 roku parafialny. 1.04.1930 r. nominację na stanowisko proboszcza parafii w Trzęsinach otrzymał ksiądz Zygmunt Pisarski. Posługę swą pełnił do 11.01.1932 roku.
szlak 
STACJA XIVa/xx 
Plebania

Budynek dawnej plebanii w którym od kwietnia 1930 do stycznia 1932 roku mieszkał ks. Zygmunt Pisarski. Wcześniej mieściła się tu szkoła prowadzona przez mniszki prawosławne.
 
 
 
szlak
STACJA XV/xx
Dom KSM w Trzęsinach
 
Dawna organistówka. Wyremontowana w latach 1997-1999 i przeznaczona na Dom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży imienia błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego. Tablicę pamiątkową poświęcił papież Jan Paweł II w czasie swojej wizyty w Zamościu 12.06.1999 roku, na dzień przed beatyfikacją Zygmunta Pisarskiego. Poświęcenia i uroczystego otwarcia Domu dokonał ks. bp Mariusz Leszczyński 7.11.1999 roku.  Obecnie ośrodek KSM Diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
szlak
STACJA XVI/xx
Kościół św. Michała Archanioła w Perespie
 
Klasycystyczny. Orientowany. Zbudowany w latach 1807–1827 z fundacji Rafała Horodyńskiego jako cerkiew unicka. Po kasacie unii zamieniona w 1875 na cerkiew prawosławną. W 1919 roku przekazana katolikom. W czasie wojny zdewastowana i zamieniona ponownie na cerkiew prawosławną. Po wojnie przekazana katolikom. Od 11.01.1932 do 31.08.1933 roku proboszczem parafii był ks. Zygmunt Pisarski.
 
 

 

 
szlak
STACJA XVII/xx
Kościół Wniebowzięcia NMP w Gdeszynie

W tym miejscu znajdował się drewniany kościół, w którym proboszczem w latach 1933–1943 był ksiądz Zygmunt Pisarski, urodzony 24.04.1902 r. w Krasnymstawie. Po odebraniu przez miejscowych Ukraińców kluczy do świątyni i zamienieniu kościoła na cerkiew prawosławną, ksiądz Pisarski pełnił dalej posługę duszpasterską w budynku plebanii, będącej odtąd jedynym miejscem Jego życia i modlitwy. Starej plebanii już nie ma w Gdeszynie. Nie ma też drewnianego kościoła. Na jego miejscu stoi nowy, murowany kościół, wybudowany w latach 1999/2000. Tutaj złożone są relikwie Błogosławionego, przeniesione w 2019 roku z grobu znajdującego się na miejscowym cmentarzu. Dziś kościół w Gdeszynie jest sanktuarium Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego.
 
 
szlak
STACJA XVIII/xx
Miejsce śmierci
 
W tym miejscu 30.01.1943 roku przed południem został zastrzelony przez żołnierzy niemieckich proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Gdeszynie ksiądz Zygmunt Pisarski. Pomimo przesłuchiwania i bicia nie zdradził swoich prześladowców, Ukraińców będących członkami, czy też sympatykami Komunistycznej Partii Ukrainy, oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ksiądz Pisarski wszystkich uważał za swoich parafian, bez względu na to, czy byli Polakami, Ukraińcami, lub Żydami
 
 
szlak
STACJA XIX/xx
Miejsce pochówku

Miejsce pochówku błogosławionego księdza Zygmunta Pisarskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Gdeszynie w latach 1933-1943. Po zabójstwie księdza, Niemcy nie pozwolili zabrać jego ciała. Dopiero następnego dnia wydali zgodę na jego pochówek. Liczbę osób jaka mogła wziąć udział w pogrzebie ograniczyli do siedmiu. Grób dla księdza Zygmunta wykopał własnoręcznie jego ojciec, który zawiadomiony o śmierci syna przyjechał czym prędzej do Gdeszyna. Tego dnia narodził się kult zmarłego, a Polacy i Ukraińcy, katolicy i prawosławni modlili się na jego grobie. W 2019 roku relikwie Błogosławionego zostały przeniesione do kościoła i złożone w ołtarzu. Na cmentarzu, na grobie Błogosławionego został wybudowany ołtarz.
 
 
 
 
 
 
szlak
STACJA XX/xx
Szkoła w Gdeszynie

Budynek dawnej szkoły wzniesiony w latach międzywojennych, w którym religii uczył ks. Zygmunt Pisarski. Obok znajduje się budynek nowej szkoły podstawowej noszącej imię Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego. W Sali Patrona szkoły można obejrzeć ciekawe pamiątki pozostałe po ks. Zygmuncie.
Tutaj w Gdeszynie kończy się nasz szlak pielgrzymkowy nazwany „Drogą Życia Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego”, szlak poświęcony pierwszemu krasnostawianinowi wyniesionemu na ołtarze Kościoła katolickiego.