I. Msza Beatyfikacyjna Sług Bożych: Reginy Protman, Edmunda Bojanowskiego i 108 Męczenników Polskich II wojny. Warszawa 13.06.1999 rok.

13 czerwca 1999 roku w Warszawie. Podczas VII podróży Jana Pawła II do Ojczyzny, papież przewodniczył Mszy św. beatyfikacyjnej w czasie której w grupie 108 Męczenników II wojny, do grona Błogosławionych został wyniesiony krasnostawianin ks. Zygmunt Pisarski. W uroczystościach uczestniczyła jego rodzona siostra i najbliższa rodzina.

Beatyfikacja ołtarz

link: Uroczystości beatyfikacyjne

Album zdjęć 

W przeddzień beatyfikacji Jan Paweł II odwiedził Zamość, gdzie otrzymał z rąk delegacji parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, rodzimej parafii ks. Pisarskiego, dar dziękczynny za wyniesienie pierwszego krasnostawianina na ołtarze Kościoła, w postaci białego ornatu i złotego kielicha.

Zamość

II. 2014 - Rok ks. Zygmunta Pisarskiego

plakat pisarski
W 15 rocznicę beatyfikacji rok 2014 został ogłoszony przez Redakcję Czasopisma Artystycznego Nestor „Rokiem ks. Zygmunta Pisarskiego”, a decyzję poparła stosowną uchwałą Rada Miasta Krasnegostawu. Jako jeden z pomysłodawców pragnąłem dołożyć wszelkich starań by obchody miały odpowiednią rangę i oprawę. Przez cały rok w kolejnych numerach „Nestora” zamieszczane były tematyczne artykuły mojego autorstwa. 13 czerwca odbyły się główne uroczystości rocznicowe. Tego dnia na ogrodzeniu rodzinnego domu ks. Pisarskiego, z inicjatywy rodziny Państwa Żukowskich zamieszkujących wymienioną posesję, księdza Ryszarda Ostasza proboszcza parafii w Gdeszynie i mojej skromnej osoby, została odsłonięta pamiątkowa tablica ku czci Błogosławionego. Poświęcenia tablicy dokonał proboszcz parafii św. Franciszka Ksawerego ks. dziekan Henryk Kapica, który następnie w asyście innych księży odprawił uroczystą Mszę św. Finałowy punkt rocznicowych uroczystości miał miejsce w Krasnostawskim Domu Kultury. Była nim uroczysta konferencja w czasie której referaty wygłosili: ks. dziekan Henryk Kapica, ks. Józef Maciag – postulator w procesie beatyfikacyjnym, dr Leszek Janeczek i ks. Ryszard Ostasz. W części artystycznej wystąpił chór „Słoneczny Krąg” z Domu Nadziei w Żułowie, chór „Amicus” z fundacji „Magnum Bonum” oraz zespół „Apostolika”. Występ uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu prof. dr hab. Mariusza Dubaja.

Album zdjęć

23a

III. Otwarcie szlaku „Droga życia Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego”.

plakat otwarcie szlaku
Nie pamiętam kiedy narodził się pomysł oznakowania miejsc związanych z błogosławionym ks. Zygmuntem Pisarskim, a tym samym utworzenie szlaku pielgrzymkowego. Przypuszczam, że musiało to być w 2014 roku w czasie obchodów, ogłoszonego przez redakcję Czasopisma Artystycznego „Nestor” Roku Błogosławionego Zygmunta Pisarskiego. W czasie pisania rocznicowych artykułów do w/w pisma pewnie pojawił się ten pomysł. Jednak jego realizacja rozbijała się o barierę nie do przebycia – brak funduszy. Pomysł jednak nie umarł, ale spokojnie czekał na lepsze chwile i krystalizował się. Podczas któregoś z wykładów dr Leszka Janeczka na temat życia ks. Pisarskiego utkwił mi w pamięci zwrot: „Stacje drogi życia błogosławionego …” Te słowa zaczęły mnie prawie prześladować. Po jakimś czasie wiedziałem już o co chodzi. Tak narodziła się nazwa szlaku pielgrzymkowego „Droga życia błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego”, a poszczególne miejsca nosić miały nazwę „Stacji” Prace nad realizacją pomysłu jednak nie przyspieszały. Aż nadszedł rok 2017 i pojawiła się szansa realizacji pomysłu. W tym celu powołałem do życia nieformalną grupę do której zaprosiłem Panią Bożennę Pachla, księdza Zbigniewa Kulika i dr Leszka Janeczka, czyli ludzi głęboko zaangażowanych w temacie kultu księdza Zygmunta. Już w czerwcu złożyliśmy projekt pt: „Upamiętnienie miejsc związanych z życiem bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, a w efekcie tych działań wyznaczenie pierwszego w Krasnymstawie szlaku turystycznego: „Droga życia błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego” w konkursie na inicjatywy kulturalne, w ramach projektu „Kultura z Wami” ogłoszonego przez Krasnostawski Dom Kultury. Projekt przeszedł i otrzymaliśmy kwotę 6.000 zł. na jego realizację. Z Leszkiem Janeczkiem przygotowaliśmy teksty na tablice poszczególnych stacji. Korektę tekstu wykonał dr Wiesław Krajewski. Tłumaczenia na język angielski podjęła się Pani Małgorzata Duda, a korektę wykonała Pani Anna Łata. Projekt logo na podstawie mojego pomysłu wykonała Pani Barbara Pleskot. Ostatnia korekta należała do ks. dziekana Henryka Kapicy. Wykonania dwudziestu tablic poszczególnych stacji podjęła się drukarnia Atylla w Zamościu. 17 października w kościele św. Franciszka Ksawerego w czasie Mszy św. dokonano poświęcenia tablic szlaku. W dniu 19 października 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szlaku pielgrzymkowego „Droga życia błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego”. 

link do prelekcji:

"Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski z Krasnegostawu"

 

Album zdjęć

otwarcie 1

IV. Intronizacja relikwii
W dniu 13 października 2019 roku w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdeszynie miała miejsce intronizacja relikwii Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego. Uroczystości przewodniczył ks. biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek. Do Gdeszyna przybyło wielu gości i pielgrzymów, w tym dwie pielgrzymki z Krasnegostawu na czele z ks. prałatem Henrykiem Kapicą i Stowarzyszenie „Ku Dobru” w niemal pełnym składzie. Poniżej linki do relacji medialnych.

Linki do relacji filmowych i prasowych:

https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/lublin/aktualnosci/inne/intronizacja-relikwii-blogoslawionego-ks-zygmunta-pisarskiego/44824280

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/11404,intronizacja-relikwii-bl-ks-zygmunta-pisarskiego

https://www.niedziela.pl/artykul/145504/nd/Intronizacja-relikwii-blogoslawionego

Intronizacja

V. Uroczysta Msza św. w 118 rocznicę urodzin Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego odprawiona 24.04.2020r. w Gdeszynie, w okresie pandemii koronawirusa (COVID-19).
118 rocznica urodzin Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego przypadła na czas największego nasilenia wszelkich obostrzeń epidemiologicznych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 w 2020 roku. Niemożliwa stała się organizacja tradycyjnej już, corocznej pielgrzymki autokarowej do Gdeszyna. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom krasnostawskiej społeczności była internetowa transmisja Mszy św. z Sanktuarium Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie. Realizatorem transmisji była Janusz Sarzyński Foto - Studio w Krasnymstawie.

Link do relacji filmowej:

Msza św. z Sanktuarium Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie

1Gdeszyn kosciol

VI. Uroczystość wprowadzenia relikwii Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego do rodzinnej Parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Henryk Kapica, oraz proboszcz parafii i dziekan dekanatu Krasnystaw Wschód ks. Jarosław Wójcik.

Link do transmisji:

Transmisja z uroczystości

 

Wprowadzenie Msza św.

VII. Uroczystość ogłoszenia Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego Patronem Miasta Krasnegostawu – 13. 06.2021 rok Uroczystości przewodniczył arcybiskup Metropolita Lubelski ks. Stanisław Budzik

Link do transmisji:

Transmisja - Uroczystość nadania Miastu Krasnystaw Patrona ks. Zygmunta Pisarskiego

hqdefault

Album zdjęć