Nestor

Nestor tytuł


Moja przygoda z pisaniem dla prasy zaczęła się w 2008 roku, kiedy to wysłałem swój pierwszy artykuł do „Echa Krasnegostawu”, tygodnika wydawanego w Krasnymstawie. Chciałem w ten sposób podzielić się z czytelnikami moją wiedzą o historii Krasnegostawu. Dla tego pisma napisałem następujące artykuły:                                  33/2008 – „Nie” dla turystyki rowerowej w powiecie. 35/2008 – Ratusz – widmo powstaje z ziemi i … opowiada. 37/2008 – Miasto wielkich rodów. 39/2008 – Łyki i Naszłe nad Wieprzem. 40/2008 – Perła w Koronie Polski. 42/2008 – Od rozbioru do rozbioru. 45/2008 – Starej poczty czar. 47/2008 – Złota epoka Krasnegostawu. 49/2008 – Elegia na utratę dworca. 1/2009 – Jak Feniks z popiołów.


Od 2009 roku mam wielki zaszczyt i przyjemność współpracy z Czasopismem Artystycznym „Nestor”. Jest on wydawany w Krasnymstawie od 2007 roku w sposób całkowicie społeczny, co w żaden sposób nie przeszkadza redakcji w utrzymywaniu wysokiego poziomu wydawniczego. Nestor jest jedną z wizytówek naszego miasta i całego powiatu krasnostawskiego. Prawdziwą perełką wydawniczą i naszą dumą. Pierwsze artykuły do Nestora napisałem w 2009 roku. Na łamach tego czasopisma staram się propagować historię naszego miasta i regionu, a w ostatnich latach kult błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, pierwszego i jak dotąd jedynego krasnostawianina wyniesionego na ołtarze Kościoła katolickiego. Prawie wszystkie numery czasopisma są dostępne na łamach Internetu pod linkiem: http://www.nestor-krasnystaw.eu 
Na łamach Nestora ukazały się następujące artykuły mojego autorstwa:
1(7) 2009
– Z dziejów kościoła Świętej Trójcy.
– O architektoniczny ład starego miasta.

Nestor 7

2(8) 2009
– Krasnostawskie podziemia – fakty i mity.
– Wielki patriota, czy jeszcze większy marzyciel.

Nestor 8

3(9) 2009
–Zaczęło się od jezuitów, czyli krótka historia aptekarstwa krasnostawskiego.

Nestor 9

4(10) 2009
– Krasnostawski zamek królewski – piastowskie korzenie miasta.

Nestor 10

1(11) 2010
– Kościół katolicki na obszarze międzyrzecza Wieprza i Bugu – powstanie Diecezji Chełmskiej.
- Apel do JM Pana Starosty Krasnostawskiego, JM Pana Burmistrza Krasnegostawu, JM Panów Wójtów Gmin Ziemi Krasnostawskiej.

Nestor 11

2(12) 2010
– Krasnostawska wyprawa Jana Sobieskiego na czambuły tatarskie.
– Krasnystaw stolicą diecezji chełmskiej – wybitni przedstawiciele ziemi krasnostawskiej, czyli okres krasnostawski w historii Polski II poł. XVI wieku.
- Ideał sięgnął korzeni, czyli Noce Chopinowskie na zamku w Krupem.

Nestor 12

3(13) 2010
– Diecezja chełmska z katedrą w Krasnymstawie na przestrzeni XVII wieku.
- Moje życie należy do narodu żydowskiego w Polsce i dlatego mu je oddaję.

Nestor 13

4(14) 2010
– Tajemnice „Świętego Franciszka”.
– Ostatni wiek istnienia – likwidacja diecezji chełmskiej i przeniesienie siedziby biskupiej z Krasnegostawu do Lublina.

Nestor 14

1(15) 2011
– Przeznaczenie – czyli na krawędzi życia.
– Obraz Jasnogórski i jego szczególne związki z kościołem Wszystkich Świętych w Krasnymstawie.
– Byczyna i Krasnystaw – miasta klęski i niewoli Maksymiliana Habsburga.

Nestor 15

2(16) 2011
– Śladami krasnostawskich bonifratrów, czyli zapiski z wyprawy do Hańska.
– Krótka historia zakonu bonifratrów i jego trzech konwentów fundacji biskupa Mikołaja Świrskiego.

Nestor 16

3(17) 2011
– Podarowali ojczyźnie to co najcenniejsze, czyli opowieść o powstańcach warszawskich z krasnostawskimi metrykami w kieszeniach.
– Lista Powstańców Warszawskich urodzonych w Krasnymstawie i w powiecie krasnostawskim.
– Krótki rys historii zakonu i 470-letni okres istnienia klasztoru Augustianów w Krasnymstawie.

Nestor 17

2(20) 2012
– Perła w koronie polskiej heraldyki – czyli w 330 rocznicę urodzin Kaspra Niesieckiego.

Nestor 20

3(21) 2012
– Kasper Niesiecki – krasnostawianin z przypadku, czy może z wyboru.
– Borowica i jej modrzewiowy unikat.

Nestor 21

4(22) 2012
– Tajemnica wsi Żdżanne i unicki wątek historii rodu Smorczewskich.

Nestor 22

1(23) 2013
– Medale krasnostawskie.
– Surhowski pałac, zapomniane sanktuarium i ślady bytności Prymasa Tysiąclecia.

Nestor 23

2(24) 2013
– W 330 rocznicę wiktorii wiedeńskiej – starostowie krasnostawscy z rodu Sobieskich.

Nestor 24

2(28) 2014
– Na żułowskich ścieżkach.
– Sobolowa Pani z krasnostawskiego zamku, czyli Baszta Carycy.
– Wspominki z Gdeszyna.

Nestor 28

3(29) 2014
– Dziecko największym skarbem Kościoła i Ojczyzny.
– Medale krasnostawskie – cz. 2.
– Z Krasnegostawu na barykady Warszawy.

Nestor 29

4(30) 2014
– Szlak bł. ks. Zygmunta Pisarskiego.

Nestor 30

3(33) 2015
– Questing.
– Quest - czyli wyprawa odkrywców i poszukiwaczy tajemnic. Krasnostawski świat legend.

Nestor 33

3(37) 2016
– Jezuici w Krasnymstawie, czyli krótka historia zakonu i budowy krasnostawskiego kolegium jezuickiego.

Nestor 37

2(40) 2017
– W 300 rocznicę koronacji obrazu jasnogórskiego.

Nestor 40

3(41) 2017
– Biskup Krzysztof Andrzej Jan Szembek – uroczystości koronacyjne obrazu jasnogórskiego.

Nestor 41

4(42) 2017
– Krzysztof Andrzej Jan Szembek – biskup chełmski.

Nestor 42

1(43) 2018
– Rok biskupa Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka.

Nestor 43)

1(51) 2020
– Urodziny Krasnegostawu.

Nestor 51

2(56) 2021
– Dni, w których mocniej biło serce.
– Krasnostawskie kalendarium kultu błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego.
– Ks. Zygmunt powrócił do rodzinnego miasta.

Nestor 56

3(57) 2021
– Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski Patronem u Boga Miasta Krasnegostawu.
– Tu, w Krasnymstawie wszystko się zaczęło …

Nestor 57

 

MDKF „Iluzjon”

Drugą wizytówką Krasnegostawu w której miałem zaszczyt uczestniczyć są filmy realizowane przez młodzież, a dokładnie przez

Iluzjon (1)

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy "Iluzjon"
działający przy II LO i KDK od 2000 r. Edukacja filmowa jest współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Urząd Miasta Krasnystaw. MDKF współpracuje także z Polską Federacją DKF, „Filmoteką Szkolną” a także z lokalnymi mediami. Działania klubu są adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego. „Iluzjon” organizuje Powiatowy Konkurs Filmowy „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”, spotkania autorskie z twórcami filmowymi, warsztaty i przeglądy filmowe, spotkania z MDKF-em, realizuje letni projekt „Kręćmy film!”. Tyle ze strony MDKF-u. Dodam tylko to co najważniejsze. Opiekunką klubu, jego założycielką, twórczynią projektu edukacyjnego na podstawie którego klub działa, pomysłodawczynią, kierowniczką i pracownikiem wykonawczym w jednej osobie jest Pani Ewa Magdziarz, nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im . Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie. Mózgiem reżyserskim, filmowym, realizatorskim, produkcyjnym etc. Etc. jest Grzegorz Emanuel, aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, oraz reżyser teatralny. Dzięki współpracy tych dwu osób i przy zaangażowaniu młodzieży gimnazjalnej powstają w Krasnymstawie bardzo ciekawe filmy, które warto obejrzeć. Pochwalę się, że w trzech, a nawet czterech filmach udało mi się uczestniczyć, że tak powiem z wielką przesadą „aktorsko”, a nawet zaistnieć na jednym z plakatów filmowych.

Plakat Film 1

Za tę przygodę Ewo i Grzegorzu bardzo dziękuję.
Poniżej przedstawiam tytuły filmów i linki do ich obejrzenia.

1. „Jestem tu” 2011/2012

Film 1

2. „Królewna” 2012/2013  https://youtu.be/dzy7CXEsj38

Film 2

3. „To, czego nie widać” 2013/2014  https://youtu.be/wPrk7AxQla8

Film 3

4. „Koniunkcja” 2014/2015  https://youtu.be/ruKclfgc9Pw

Film 4

5. „Pewność” 2015/2016  https://youtu.be/1eZ8sIUYXmk

Film 5

6. „Dekalog” 2016/2017

Film 7

7. „Amulet” 2017/2018  https://youtu.be/gR-nciO56C8

Film 6

8. „Urodziny” 2018/2019  https://youtu.be/I3SvShY93pc

Film 8

9. „Plaga” 2019/2020  https://youtu.be/CrnYsdPoano