No Video Available

1943.01.30  

Męczeńska śmierć ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie
i narodziny kultu.

1994/1995

Pierwsza pielgrzymka Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie do Gdeszyna zorganizowana na prośbę pani
Marianny Odrzywolskiej, która dużo i często opowiadała o księdzu Zygmuncie Pisarskim.

Marzec 1996 W 3 numerze czasopisma Ziemia Krasnostawska ukazał się artykuł Jana Henryka Cichosza pt: „Męczennicy za wiarę 1939-1945”. Pod takim samym tytułem w 1996 roku wydawnictwo Michalineum wydało książkę na temat męczeństwa za wiarę duchownych i świeckich w czasie II wojny światowej. Książka jest pracą zbiorową. W/w artykuł przedstawia fragment biogramu Sługi Bożego ks. Zygmunta Pisarskiego, autorstwa ks. Jerzego Misiurka, współautora książki. Jest to pierwsza, znana mi informacja o męczeństwie i świętości, urodzonego w Krasnymstawie ks. Pisarskiego, jaka ukazała się w Jego rodzinnym mieście.

1999.06.12

Wizyta Jana Pawła II w Zamościu.
   - wspomnienie Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego.
   - autokarowe pielgrzymki z krasnostawskich parafii i osób indywidualnych.
   - dar dziękczynny parafii św. Franciszka Ksawerego – kielich mszalny i biały ornat.

1999.06.13 

Msza beatyfikacyjna w Warszawie celebrowana przez Jana Pawła II z udziałem siostry ks. Zygmunta Władysławy Pisarskiej zamieszkałej w Krasnymstawie i siostrzeńca Jerzego Cichockiego
z rodziną.

1999.10.03 

Msza św. dziękczynna za beatyfikację ks. Zygmunta Pisarskiego
w kościele św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie celebrowana przez biskupa Mieczysława Cisło.

1999.10.03

Poświęcenie pierwszego krasnostawskiego obrazu
Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego pędzla Andrzeja Dawida Misiury.

2001.12.09  

Poświęcenie kaplicy bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Areszcie  
Śledczym w Krasnymstawie przez arcybiskupa Józefa Życińskiego.

2001.12.09 

Poświęcenie obrazu Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego
pędzla Heleny Sawickiej.

2008.04.27 

Rada Parafialna parafii św. Franciszka Ksawerego
w Krasnymstawie zaakceptowała propozycję ks. dziekana aby każdego roku w dniu 13 czerwca w rocznicę beatyfikacji
ks. Zygmunta Pisarskiego sprawować odpust parafialny. Ustalono też coroczną pielgrzymkę do Gdeszyna – miejsca męczeństwa Błogosławionego.

2008.06.13 

Pierwszy odpust ku czci Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

2008.06.14 

Pielgrzymka autokarowa z parafii św. Franciszka Ksawerego
do Gdeszyna – miejsca męczeństwa i spoczynku Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego.

2009.06.13 

Sakrament Bierzmowania w kaplicy Błogosławionego
ks. Zygmunta Pisarskiego w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie udzielony przez ks. Biskupa Józefa Wróbla.

2009.06.14 

Uroczysta Msza św. w 10 rocznicę beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego w kościele św. Franciszka Ksawerego.

2009.06.20

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich
z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

2010.06.19      

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich
z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

2010.09

Pozyskanie przez ks. Romana Skowrona proboszcza parafii Trójcy
Przenajświętszej w Krasnymstawie konfesjonału z kościoła w Soli,  w którym spowiadał Bł. ks. Zygmunt Pisarski. 

2011.06.18 

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich
z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

2011.09.30 

Montaż płaskorzeźby Jana Pawła II i Bł. ks. Pisarskiego
w Ogrodzie Biblijnym przy parafii św. Franciszka Ksawerego
w Krasnymstawie.

2012.04.30 

Przyjazd pielgrzymki parafialnej z Gdeszyna do kościoła Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Pielgrzymi przywieźli w darze
obraz Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego.

2012.04.30  

Ustanowienie nabożeństwa ku czci Błogosławionego
ks. Zygmunta Pisarskiego odprawianego 30 dnia każdego miesiąca w kościele Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie dla upamiętnienia męczeńskiej śmierci Błogosławionego.

2012.06.16

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich
z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

2012.06.17  

Poświęcenie Ogrodu Biblijnego Jana Pawła II i Błogosławionego
ks. Zygmunta Pisarskiego przy parafii św. Franciszka Ksawerego
w Krasnymstawie przez arcybiskupa Stanisława Budzika.

2013.06.01  

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich
z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna i Krasnobrodu.

2013.06.30  

Wystawa fotografii „Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski” autorstwa Teresy i Janusza Sarzyńskich zorganizowana przez radę parafialną parafii św. Franciszka Ksawerego.

2014.01.30  

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna zorganizowana przez DDPS
w Krasnymstawie z udziałem ks. proboszcza parafii Trójcy
Przenajświętszej w Krasnymstawie.

2014.04.03  

Ogłoszenie przez redakcję Czasopisma Artystycznego „Nestor”
„Roku ks. Zygmunta Pisarskiego” poparte uchwałą Rady Miasta
Krasnegostawu.

2014.06.13

Uroczystości w 15 rocznicę beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego.
                   - odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej przy domu rodzinnym  błogosławionego na ul. Żurka w Krasnymstawie.
                    - Msza św. w kościele św. Franciszka Ksawerego.
                    - konferencja i akademia w Krasnostawskim Domu Kultury
z udziałem ks. Józefa Maciąga – postulatora w procesie beatyfikacji,
ks. Ryszarda Ostasza – proboszcza parafii w Gdeszynie i dr Leszka Janeczka.
                    - koncert fortepianowy prof. Mariusza Dubaja.

2014.06.18

Prelekcja „Życie bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” dr Leszek Janeczek – Krasnostawski Dom Kultury

2014.06.14  

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich
z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

 

„Rok księdza Zygmunta Pisarskiego marzec 2014-marzec 2015” artykuł A D Misiura – Nestor 28/2014

 

„Wspominki z Gdeszyna” artykuł Z Atras – Nestor 28/2014

2014.11.09

Prelekcja „Życie bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” dr Leszek Janeczek – kościół Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.

2015.01.22

Wykład dr Leszka Janeczka „Życie bł. ks. Zygmunta Pisarskiego na Uniwersytecie III Wieku w Krasnymstawie.

2015.05.20  

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna zorganizowana przez DDPS w Krasnymstawie z udziałem ks. proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.

 

„Dziecko największym skarbem kościoła i ojczyzny” artykuł Z Atras – Nestor 29/2014

 

„Szlak Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” art. Z Atras – Nestor 30/2014

2015.05.29

Prelekcja „Życie bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” dr Leszek Janeczek – Dom Nadziei w Żułowie

2015.06.11   

Wycieczka dla dzieci z Gdeszyna do rodzinnego miasta patrona ich szkoły. Zwiedzanie kościoła św. Franciszka Ksawerego, Ogrodu Biblijnego Jana Pawła II i Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego i Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie zorganizowana przez Danutę Żukowską, kuzynkę Błogosławionego.

2015.06.13

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich
z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

2015.06.13-14  

I Festiwal Dziękczynienia Krasnostawsko - Gdeszyńskie „Kraśniaki” w Gdeszynie zorganizowany przez KIKS.

2015.06.14  

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna zorganizowana przez DDPS
w Krasnymstawie.

2015.07.17  

Spotkanie „Nasi błogosławieni” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ku czci błogosławionych:
ks. Zygmunta Pisarskiego i Stanisława Kostki Staroweyskiego.

2015.10.28  

Wystawa „Bohaterowie na nasze czasy, wyprowadźmy ich
z ukrycia” zorganizowana przez ŚDS w Krasnymstawie i Akcję Katolicką.

2016.06.18

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich
z parafii św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna.

2016.06.30  

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna i Łabuń zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krasnymstawie.

2016      

Poświęcenie obrazu Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego pędzla Piotra Tymochowicza w kościele Trójcy Przenajświętszej
w Krasnymstawie.

2017.02.06

Uroczysta akademia w Krasnostawskim Domu Kultury w rocznicę
męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego
zorganizowana przez ŚDS
    - referat dr Leszka Janeczka

2017.04.24  

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna zorganizowana przez ŚDS.

2017.04.26  

Uroczystości nadania Środowiskowemu Domowi Samopomocy
w Krasnymstawie imienia Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego
     - Msza św. w kościele św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
     - odsłonięcie i poświęcenie tablicy Patrona na budynku ŚDS.
     - konferencja i akademia w Krasnostawskim Domu Kultury
z udziałem ks. prof. Tomasza Kaczmarka – głównego postulatora
w procesie beatyfikacyjnym, ks. Józefa Maciąga, prof. Zbigniewa Krysiaka.

2017.04.26  

Poświęcenie obrazu Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego
Patrona Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie
pędzla Leszka Firka. 

2017.06.10  

Pielgrzymka autokarowa wspólnoty Rodzin Nazaretańskich  parafii
św. Franciszka Ksawerego do Gdeszyna. 

2017.06.27 

Pierwsza pielgrzymka autokarowa „Śladami Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego” na trasie: Krasnystaw – Modliborzyce – Sól – Zamch  - Trzęsiny – Perespa – Gdeszyn zorganizowana przez ŚDS.

2017.07.16  

Poświęcenie nowego ołtarza w kościele św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Jana Pawła II i Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego fundacji ks. dziekana Henryka Kapicy.

2017.07.16 

Ustanowienie nabożeństwa ku czci Błogosławionego
ks. Zygmunta Pisarskiego odprawianego w każdy drugi i trzeci wtorek miesiąca w kościele św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

2017.07.18 

Pierwsze nabożeństwo ku czci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w kościele św. Franciszka Ksawerego
w Krasnymstawie.

2017.09.09 

I Krasnostawska Pielgrzymka Rowerowa do Gdeszyna zorganizowana przez parafię Matki Bożej Pocieszenia
w Krasnymstawie i KIKS.

2017.10.19 

Otwarcie szlaku turystyczno-pielgrzymkowego „Droga życia Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego” w Krasnymstawie – Stow. „Ku Dobru”.

2017.10.19

Prelekcja „Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego – dr Leszek Janeczek – Dworek Starościński w ramach otwarcia szlaku.

2017.10.19 

Wydanie przewodnika po szlaku pielgrzymkowym „Droga życia
Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego” - Stow. „Ku Dobru”.

2017.12.14 

Wydanie książki „Błogosławiony ksiądz Zygmunt Pisarski’ autorstwa ks. dziekana Henryka Kapicy.

2018.01.30 

Wniosek o nadanie Błogosławionemu ks. Zygmuntowi
Pisarskiemu tytułu Patrona u Boga Miasta Krasnegostawu złożony przez Stowarzyszenie „KU DOBRU” z poparciem wszystkich  trzech parafii krasnostawskich.

2018.01.30 

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna w 75 rocznicę męczeńskiej
śmierci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego zorganizowana przez ŚDS i odsłonięcie XVIII tablicy szlaku pielgrzymkowego „Droga życia Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego” w miejscu męczeństwa z inicjatywy Stowarzyszenia „KU DOBRU”.

2018.02.19 

Spotkanie w Krasnostawskim Domu Kultury w 75 rocznicę śmierci
Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego zorganizowane przez ŚDS w Krasnymstawie połączone z promocją książki ks. Henryka Kapicy.

2018.02.19 

Wystawa fotografii  Janusza Sarzyńskiego przedstawiających obrazy z krasnostawskich kościołów i wydanie publikacji
„Bł. ks. Zygmunt Pisarski na krasnostawskich obrazach. Przewodnik po wystawie” - wydarzenia zrealizowane przez Stowarzyszenie „KU DOBRU”.

2018.03.30 

Wielki Piątek – parafia św. Franciszka Ksawerego Droga Krzyżowa z błogosławionym ks. Zygmuntem Pisarskim ulicami miasta.

2018.04.22 

I Krasnostawska Pielgrzymka Rodzin Krasnostawskim Szlakiem Pielgrzymkowym Krasnystaw – Surhów – Żułów – Gdeszyn
w rocznicę urodzin błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie „KU DOBRU’.

2018.04.24 

Pielgrzymka autokarowa Środowiskowego Domu Samopomocy
i Stowarzyszenia KU DOBRU do Gdeszyna w rocznicę urodzin
bł. ks. Zygmunta Pisarskiego.

2018.04.24

Komisja Samorządowa Spraw Społecznych, Handlu i Usług  jednogłośnie przegłosowała swe poparcie dla wniosku Stow. „KU DOBRU” o nadanie błogosławionemu ks. Zygmuntowi Pisarskiemu tytułu Patrona u Boga Miasta Krasnegostawu i opiniując go pozytywnie przekazała na sesję Rady Miasta.

2018.04.24-25

Dni Patrona Środowiskowego Domu Samopomocy.
  - nabożeństwo ku czci Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego i Msza św.
 w kościele Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.
  - odsłonięcie i poświęcenie dodatkowej Va/xx tablicy szlaku ”Droga
 życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” na grobie sióstr i macochy.
  - część artystyczna, konkursy i pokazy.

2018.04.24 

Konferencja okolicznościowa z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej z Warszawy i Lublina oraz wykład prof. ks. Tadeusza Guza w ŚDS w Krasnymstawie, zorganizowana przez Stow. „KU DOBRU”.

2018.04.27 

 XXXV sesja Rady Miasta Krasnystaw. Przegłosowano wniosek Stowarzyszenia „KU DOBRU” poparty przez wszystkie krasnostawskie parafie o nadanie Błogosławionemu
ks. Zygmuntowi Pisarskiemu tytułu Patrona u Boga Miasta Krasnegostawu. Wniosek przyjęto i przekazano do realizacji Pani Burmistrz.

2018.04.30 

Wizyta delegacji Akcji Katolickiej z Warszawy i Lublina.
  - Msza św. ku czci bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w kościele
św. Franciszka Ksawerego.
  - odsłonięcie i poświęcenie tablicy szlaku „Droga życia
bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” w ogrodzie biblijnym Jana Pawła II.

2018.05.02 

Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Gdeszyna.
  - odsłonięcie i poświęcenie tablicy szlaku „Droga życia
bł. ks. Zygmunta Pisarskiego na budynku kościoła w Gdeszynie.

2018.05;02

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna na odpust „Imieniny Zygmunta” zorganizowany przez parafie krasnostawskie, parafię
z Siennicy Nadolnej i Stow. KU DOBRU.

2018.05.21

I Pielgrzymka autokarowa dzieci komunijnych parafii
św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie do Gdeszyna. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy Szlaku „Droga życia
bł. ks. Z Pisarskiego” na budynku dawnej szkoły w Gdeszynie.

2018.05.21 

Wyjazd do Trzęsin i promocja książki ks. prałata Henryka Kapicy pt: „Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski” zorganizowana przez Stow. KU DOBRU.

2018.06.24 

Wyjazd do Trzęsin na odpust parafialny i odsłonięcie tablicy Szlaku „Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” na budynku kościoła, zorganizowany przez Stowarzyszenie KU DOBRU.

2018.07.15 

Odpust w Gdeszynie – odsłonięcie tablicy Szlaku „Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego” na cmentarzu w miejscu spoczynku księdza.

2018.10.22  

Uroczysta Msza św. w kościele w Soli, którą koncelebrował biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Marian Rojek i odsłonięcie tablicy Szlaku „Droga życia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego. 

2018.10.31

Oficjalne wystąpienie Burmistrza Miasta Krasnystaw do Arcybiskupa Lubelskiego z prośba o nadanie Bł. ks. Zygmuntowi Pisarskiemu tytułu Patrona Miasta, poparte Stanowiskiem Rady Miasta i wnioskiem Stowarzyszenia „Ku Dobru”, oraz krasnostawskich parafii.

2019.01.30

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna w 76 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Zygmunta Pisarskiego – Stow. „Ku Dobru”.

2019.01.30

Pielgrzymka autokarowa ŚDS w Krasnymstawie do Gdeszyna

2019.03.18

Oficjalne wystąpienie nowych władz miasta Krasnegostawu, Stowarzyszenia „Ku Dobru” i krasnostawskich parafii do Arcybiskupa Lubelskiego ks. Stanisława Budzika z prośbą o przekazanie do Kongregacji Watykańskiej wniosku o nadanie Bł. ks. Zygmuntowi Pisarskiemu tytułu Patrona u Boga Miasta Krasnegostawu

2019.03.19

Wydanie oraz kolportaż folderów „Św. Agata Sycylijska Patronka Krasnegostawu” i „Błogosławiony ks. Zygmunt Pisarski Krasnostawianin”

2019.04.26

Obecność delegacji Stowarzyszenia „Ku Dobru” w czasie ekshumacji relikwii Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie i uroczystości przeniesienia relikwii do kościoła.

2019.05.02

Pielgrzymka autokarowa Stow. „Ku Dobru” do Gdeszyna na Imieniny Zygmunta. Poświęcenie Krzyża Pielgrzymkowego Stowarzyszenia przez biskupa Mariusza Leszczyńskiego.

2019.05.22

Arcybiskup Lubelski ks. Stanisław Budzik dokonał poświęcenia kapliczki Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego ustawionej w Ogrodzie Biblijnym.

2019.06.08

Zdjęcia do filmu dokumentalno-fabularnego o Błogosławionym ks. Zygmuncie Pisarskim wykonywane przez Telewizję Lubelską dla Telewizji Polonia.

2019.06.09

Uroczysta Msza św. i koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w rocznicę 35-lecia Parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie i 20-lecia beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego.

2019.06.12

Akademia rocznicowa z okazji Dnia Patrona Środowiskowego Domu Samopomocy i 20 rocznicę beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego.

2019.06.20

Uroczysta Msza św. w kościele św. Franciszka Ksawerego z kazaniem poświęconym 20 rocznicy beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego i wspólna procesja wszystkich parafii krasnostawskich w Święto Bożego Ciała.

2019.06.23

Referat dr Leszka Janeczka i uroczysta Msza św. z  wprowadzeniem i poświęceniem obrazu Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego do kościoła Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie.

2019.08.20 Arcybiskup Metropolita Lubelski ks. Stanisław Budzik w oparciu o uchwałę Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 27 kwietnia 2018 roku, oraz opinie proboszczów wszystkich parafii krasnostawskich, wydał Dekret zatwierdzający wybór Błogosławionego Zygmunta Pisarskiego, prezbitera i męczennika na Patrona Miasta Krasnegostawu, wyznaczając jednocześnie dzień 12 czerwca jako Święto Patronalne Miasta Krasnystaw.

2019.09.02

Premiera filmu: Patron pojednania” w Telewizji Polonia.

2019.10.13

Uroczystość intronizacji relikwii Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w kościele w Gdeszynie celebrowana przez biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Mariana Rojka - pielgrzymka Stow. Ku Dobru’.

2019.10.13

Pielgrzymka Środowiskowego Domu Samopomocy do Gdeszyna na uroczystość intronizacji.

2019.10.18

Uczestnictwo delegacji Stow. Ku Dobru” w uroczystej premierze rozszerzonej wersji filmu „Patron pojednania” w Telewizji Lublin.

2019.12.12

Promocja książki „Karmel Biblijny ,,Św. Jana Pawła II i Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego oraz Ogród Chiński Marzenie Św. Franciszka Ksawerego” autorstwa ks. Henryka Kapicy – Biblioteka Powiatowa w Krasnymstawie.

2020.01.30

Pielgrzymka autokarowa do Gdeszyna w rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Pisarskiego - Stow.  „Ku Dobru"

2020.01.30

Pielgrzymka Środowiskowego Domu Samopomocy do Gdeszyna w 77 rocznicę męczeńskiej śmierci patrona domu.

2020.03.06 Promocja książki ks. Zbigniewa Kulika pt: Błogosławiony Zygmunt Pisarski” Biblioteka Powiatowa w Krasnymstawie.
2020.03.16 Ruszyła strona internetowa krasnostawskich szlaków pielgrzymkowych www.pielgrzymkrasnostawski.pl

2020.04.24

Transmisja internetowa Mszy św. z Sanktuarium w Gdeszynie sprawowanej w 118 rocznicę urodzin Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego - realizacja Janusz Sarzyński

2020.11.02 Arcybiskup Lubelski ks. Stanisław Budzik przekazał na ręce proboszcza parafii św. Franciszka Ksawerego ks. Jarosława Wójcika Dekret Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie zatwierdzający decyzję Metropolity Lubelskiego o ustanowieniu Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego Patronem Miasta Krasnegostawu i wyznaczeniu na dzień 12 czerwca Święta Patronalnego Miasta Krasnegostawu.
2020.12.17 Ks. Jarosław Wójcik proboszcz parafii św. Franciszka Ksawerego w obecności reprezentanta Stowarzyszenia „Ku Dobru” przekazał władzom miasta reprezentowanym przez burmistrza Roberta Kościuka i przewodniczącego Rady Miasta Janusza Rzepkę Dekret Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie o ustanowieniu Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego Patronem Miasta Krasnegostawu.
2021.01.12 W 78 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, Rada Parafialna parafii św. Franciszka Ksawerego podjęła inicjatywę fundacji relikwiarza i sprowadzenia do kościoła parafialnego relikwii Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, Patrona Miasta Krasnegostawu.
2021.01.29 Uroczystości Dni Patrona Środowiskowego Domu Samopomocy
2021.03.14 Uroczystość wprowadzenia relikwii Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego do jego rodzinnej parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.
2021.04.24  II Krasnostawska Pielgrzymka Rodzin do Gdeszyna w rocznicę urodzin Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego – parafia św. Franciszka Ksawerego.

2021.05.28-30

Triduum ku czci Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego – Parafia Trójcy Przenajświętszej.

2021.05.29-30

Dni skupienia i modlitwy przed uroczystością nadania naszemu miastu Patrona w osobie Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego – Parafia Matki Bożej Pocieszenia.

2021.06.06

Rekolekcje przed uroczystością ogłoszenia Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego Patronem Miasta Krasnegostawu.

2021.06.13

Uroczystość ogłoszenia Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego Patronem Miasta Krasnegostawu. Uroczystości przewodniczył arcybiskup Metropolita Lubelski ks. Stanisław Budzik.

2021.06.26

Pielgrzymka dziękczynna „Śladami bł. ks. Zygmunta Pisarskiego”  na trasie Modliborzyce, Sól, Zamch, Trzęsiny, Perespa, Gdeszyn zorganizowana przez Stow. „Ku Dobru”.

2021.06. 27

Uroczyste Nabożeństwo do Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, Nabożeństwo czerwcowe i Msza św. dziękczynna w 95 rocznicę święceń kapłańskich Patrona Miasta Krasnegostawu – parafia św. Franciszka Ksawerego i Stow. "Ku Dobru".

 2021.09.26

Nabożeństwo ku czci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego z pierwszym indywidualnym błogosławieństwem relikwiami świętego.

 2021.12.05  Finał konkursu plastyczno – literackiego „Święci Przewodnicy” zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Krasnymstawie i Parafię św. Franciszka Ksawerego.
 2021.09.26 Powstanie Grupy Modlitewnej Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego przy Parafii św. Franciszka Ksawerego.
 2022.01.29 Pielgrzymka Parafialna do Gdeszyna w 79 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego zorganizowana przez Grupę Modlitewną ks. Zygmunta działającą przy parafii św. Franciszka Ksawerego.
 2022.04.24 Uroczyste obchody 120 rocznicy urodzin Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego Patrona Krasnegostawu zorganizowane przez Stowarzyszenie „Ku Dobru” i parafię Trójcy Przenajświętszej.
2022.06.12 W ramach obchodów 1 Dnia Patronalnego na ścianie ratusza miejskiego odsłonięta została tablica pamiątkowa w pierwszą rocznice ogłoszenia błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego Patronem Miasta Krasnegostawu. Urząd Miasta.