Chrystus na Krzyżu

Jezus Ukrzyżowany
W 1649 roku biskup chełmski Mikołaj Świrski, sprawujący swą posługę w nieistniejącym już dziś kościele katedralnym w Krasnymstawie sprowadził do miasta zakon Bonifratrów i ufundował im kościół Świętego Krzyża i klasztor. Bonifratrzy to zakon zajmujący się lecznictwem i opieką szpitalną. W 1716 roku krasnostawscy Bonifratrzy zamówili u krakowskiego mistrza malarstwa i pozłotnictwa, Szymona Słowikowskiego, trzy nowe ołtarze do swojego kościoła. Przepiękny krucyfiks do głównego ołtarza wykonał lwowski rzeźbiarz Maciej Polejowski. Los był łaskawy dla tych dzieł. Choć nie ma już krasnostawskiego kościoła Świętego Krzyża, klasztoru, a nawet zakonu Bonifratrów w naszym mieście, to ołtarze i inne wyposażenie ich dawnej świątyni ocalało. Możemy je obejrzeć w kościele w Hańsku koło Włodawy.

Chrystus Eucharystyczny III

Chrystus Eucharystyczny
„Centralne miejsce na ścianie ołtarzowej (kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia) zajmuje rozświetlony krzyż z postacią Zmartwychwstałego Zbawiciela dającego moc i nadzieję. My zaś, wolni, wirujący i zawieszeni jak pyłki w nieskończoności wszechświata, skupiamy się wokół krzyża.” Całość wpisana w okrąg widnieje niczym opłatek Eucharystii. „Kto Krzyż odgadnie ten nie upadnie…” Jak odgadnąć, zrozumieć sens Krzyża?” Projekt architektoniczny: Grażyna Czapska. Figurę Chrystusa wykonała pracownia Kowalstwa Artystycznego p. Stanisława Stopyry z Chodaczowa w 1999 roku.

pomnik

Chrystus Król Wszechświata
Pomnik – wotum Roku Jubileuszowego 2000 został wzniesiony przy głównej ulicy miasta, obok kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej. W Święto Bożego Ciała, 22 czerwca, figurę Jezusa umieszczono na granitowym cokole i uroczyście odsłonięto. Poświęcenia pomnika dokonał arcybiskup senior ks. Bolesław Pylak.

Matka Boża Pocieszenia

Matka Boża Pocieszenia Augustianów Krasnostawskich
Zachowane do dziś gotyckie w stylu budowle dawnego kościoła Świętej Trójcy (teren szkoły zawodowej) fundował w 1394 roku król Władysław Jagiełło. Są to najstarsze zabytki miasta. Jak w większości augustiańskich świątyń, tak i w krasnostawskim kościele znajdował się ołtarz z obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Rok jego namalowania i autor nie są znani. Wiemy tylko, że jest to stary i powszechnie czczony w mieście obraz Maryjny. W latach 1821-24 rosyjskie władze zaborcze stopniowo odbierały augustianom budynki klasztoru i kościoła zamieniając je na garnizon wojskowy. Uratowano nieliczne wyposażenie, w tym obraz Matki Bożej Pocieszenia, który gdzieś przed rokiem 1839 umieszczono w nowym, augustiańskim kościele Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

Krasnostawska Matka Boża Bonifratrów Opiekunka Chorych

Krasnostawska Matka Boża Bonifratrów Opiekunka Chorych
Obraz znajdował się w bocznym ołtarzu nieistniejącego już dziś kościoła Świętego Krzyża oo. Bonifratrów w Krasnymstawie. Ołtarz wykonał w 1716 roku krakowski mistrz cechowy Szymon Słowikowski. Pochodzenie obrazu, data jego powstania i autor nie są znani. Bonifratrzy prowadzili w Krasnymstawie lecznictwo i szpitalnictwo, a Matka Boża Opiekunka Chorych była ich patronką. Obraz i cały późnobarokowy ołtarz, a także inne wyposażenie krasnostawskiej świątyni ocalało i znajduje się w kościele w Hańsku koło Włodawy

1. Matka Boża Łaskawa i św. Łukasz Ewangelista

Matka Boża Łaskawa i św. Łukasz Ewangelista
Obraz pochodzi z kaplicy stojącej w miejscu objawień Maryjnych w Łukaszówce. Czas jego namalowania i autor nie są znani. Obraz przedstawia cudowne objawienie się Madonny z Dzieciątkiem, u stóp której stoi wpatrzony w nią św. Łukasz i inne postacie ludzkie, którymi są prawdopodobnie miejscowi wieśniacy. Pierwsza wzmianka o kaplicy i obrazie pochodzi z 1666 roku. Obok kaplicy powstała pustelnia. W 1774 roku obraz przeniesiono do kościoła w Surhowie. Od najdawniejszych czasów uważany był za cudowny. Jeszcze przed zaborami pielgrzymowali do niego liczni pielgrzymi. Jak mówią zapisy w dokumentach kościelnych z 1704 roku, w święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny do kaplicy przybywało ponad dwa tysiące pielgrzymów. Surhów to obecnie jedyne, choć zapomniane Sanktuarium Maryjne w dzisiejszych granicach powiatu krasnostawskiego.

BMZ

Matka Boża Zwycięska
Pierwotnie obraz znajdował się w kaplicy dworu Sobieskich w Pilaszkowicach. To właśnie ten obraz, jak mówi tradycja hetman, a później król Jan III Sobieski zabierał na wszystkie swoje wojenne wyprawy. To ten obraz znajdował się zawsze w ołtarzu kaplicy polowej Sobieskiego. Dziś dworu Sobieskich w Pilaszkowicach już nie ma, ale obraz ocalał i został przeniesiony do kościoła w Częstoborowicach, gdzie znalazł miejsce w głównym ołtarzu. Obszar gminy Rybczewice, w której znajdują się wsie Pilaszkowice i Częstoborowice wchodziły w skład Ziemi Krasnostawskiej od chwili jej utworzenia, aż do likwidacji powiatów.

Relikwie świętych i błogosławionych


Kościół Trójcy Przenajświętszej

Jan Paweł II

Jan Paweł II 1920-2005
264 Papież pontyfikat: 1978-2005
święty Kościoła katolickiego

brat Albert

brat Albert Chmielowski 1845-1916
franciszkanin założyciel zakonu Albertynów
święty Kościoła katolickiego

s. Faustyna

siostra Faustyna Kowalska 1905-1938
głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego
święta Kościoła katolickiego

Popiełuszko

ks. Jerzy Popiełuszko 1947-1984
kapelan „Solidarności”
błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego

relikwia 2

abp. Szczęsny Feliński 1822-1895
założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek rodziny Maryi
święty Kościoła katolickiego