1. Dom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży im. Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Trzęsinach.


Ósma pielgrzymka mająca miejsce od 5 do 17 czerwca 1999 r. była najdłuższa ze wszystkich podróży Jana Pawła II do Polski. W czasie 13 dni pobytu papież odwiedził 22 miasta i trzy wsie. Były to: Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawę, Radzymin, Sandomierz, Zamość, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Gliwice, Stary Sącz, Wadowice i Częstochowę oraz wioski w Puszczy Augustowskiej: Leszczewo, Studzieniczną i Gorczycę. Ta podróż Ojca św. przyniosła liczne wyniesienia na ołtarze. 12 czerwca Ojciec Święty dokonał w Warszawie beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego (założyciela Zgromadzenia Sióstr Bogarodzicy Dziewicy) i Reginy Protmann (założycielki zakonu Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy) oraz 108 męczenników z czasów II wojny światowej. Wśród tej grupy błogosławionych znalazł się Syn ziemi krasnostawskiej, urodzony w Krasnymstawie ks. Zygmunt Pisarski. Dzień wcześniej Jan Paweł II odwiedził Zamość, gdzie m.in. poświęcił tablicę pamiątkową dla Domu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Trzęsinach, któremu nadane zostało imię Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego. Jest to pierwsze miejsce, pierwsza instytucja która przyjęła na swojego patrona pierwszego krasnostawianina wyniesionego na ołtarze Kościoła katolickiego.

Tablica (1)

Dom

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie.


25 listopada 2001 r. imię bł. ks. Zygmunta Pisarskiego otrzymała Szkoła Podstawowa w Gdeszynie. Z tej okazji Mszę św., w tymczasowej kaplicy na plebanii, celebrował i wygłosił homilię bp M. Leszczyński. Dzieci zaprezentowały w szkole piękny program słowno-muzyczny, poświęcony swojemu Patronowi. Dziesięć lat później rozpoczęto działania likwidacji szkoły. Miejscowa społeczność zaprotestowała. Szkołę przejęło Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gdeszyńskiej. Budynek wyremontowano i rozbudowano. Dnia 26 kwietnia 2012 roku miejscowa społeczność przeżyła ponownie uroczystość nadania imienia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, tym razem Publicznej Szkole Podstawowej w Gdeszynie. 24 kwietnia 2013 roku, w Gdeszynie odbyło się uroczyste poświęcenie i przyjęcie sztandaru przez Publiczną Szkołę Podstawową im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego. Uroczystości tej przewodniczył ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

patron2 (2)

sztandar 1 (1)

3. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie.


W 20 rocznicę działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Krasnymstawie otrzymał imię Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego. Jubileuszowa uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2017 roku. Rano złożono kwiaty i zapalono znicze przy domu rodzinnym patrona na ul. Żurka w Krasnymstawie. Następnie w kościele p.w. św. Franciszka Ksawerego odprawiona została Msza święta, po której miało miejsce odczytanie uchwały Rady Miasta oraz zgody biskupa metropolity lubelskiego na nadanie domowi imienia błogosławionego. Później nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.

Imię4 (1)

Imię5 (1)

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku.

W dniu 12 czerwca 2021 roku w Kościele parafialnym w Trzęsinach odbyła się piękna uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnymstoku patrona w osobie byłego proboszcza tej parafii, a obecnie Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego. Mszę św. współcelebrował ks. biskup zamojsko-lubaczowski Marian Rojek. W wygłoszonej homilii biskup przypomniał, że ks. Zygmunt pełnił swoją posługę w parafii w Trzęsinach od 5 maja 1930 roku do 11 stycznia 1932 roku. W pamięci miejscowych parafian zapisał się jako kapłan udzielający rady wątpiącym, pocieszający smutnych i prześladowanych, spowiadający potrzebujących, nawiedzający chorych, dzielący się z innymi tym co posiadał. Jego serce przepełnione miłością z radością było nastawione na potrzeby drugiego, najbiedniejszego człowieka. Na zakończenie uroczystości ks. biskup poświęcił sztandar szkolny i obraz Patrona szkoły.

Czarnystok 2

Czarnystok 3