W 1999 kierownictwo Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podjęło decyzję o utworzeniu kaplicy więziennej. Udało się wydzielić i przystosować do celu posługi religijnej jedno z pomieszczeń aresztu. Urządzanie kaplicy trwało długo, bo prawie dwa lata, ale warto było. Dziś jej wnętrze zachwyca pięknem malowideł ściennych i uznawana jest za najładniejszą i najciekawszą kaplicę więzienną w Polsce. Malowidła będące udanymi kopiami słynnych dzieł malarskich takich mistrzów włoskiego renesansu i baroku jak: Rafael Santi, Anton van Dycka, Caravaggio, Melozzo Da Forli, oraz własne kompozycje malarskie, zachowującego anonimowość autora, wypełniają całość ścian i nadają kaplicy niepowtarzalnego, sakralnego nastroju. W ołtarzu umieszczono obraz patrona kaplicy, Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, którego autorką jest Helena Sawicka. W dniu 9 grudnia 2001 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia kaplicy, której dokonał arcybiskup metropolita lubelski ks. Józef Życiński. W wygłoszonej homilii ks. arcybiskup podkreślił: „że kaplica będzie miejscem spotkania z Bogiem – Miłością i Nadzieją każdego, kto pogubił się w życiu, kto przezywa własne dramaty, kto czuje się przegrany i osamotniony”. 

Foto. Janusz Sarzyński

1

2

3

4

5

6

7