KRASNYSTAW 2014,

UROCZYSTOŚCI KU CZCI POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH POCHODZACYCH Z KRASNEGOSTAWU I OKOLIC.

2014.X 1

link do filmu:

KRASNOSTAWIANOM POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

Temat Powstania Warszawskiego i walczących w nim powstańców z Krasnegostawu interesował mnie od dawna. Jednak dopiero historia rodzeństwa Wajszczuków wyzwoliła we mnie inicjatywę stałego upamiętnienia krasnostawskich bohaterów. Tematem zainteresowałem szeroką rzeszę moich znajomych. Wśród nich znalazła się grupa osób, które poparły pomysł stosownym datkiem pieniężnym. W ten sposób udało się zebrać kwotę wystarczającą na sfinansowanie wykonania tablicy pamiątkowej „Krasnostawianom Powstańcom Warszawskim”. Przy poparciu Starostwa Krasnostawskiego udało się zaprosić poczty sztandarowe szkół z terenu powiatu i nadać uroczystości należytą rangę. W przygotowaniu uroczystości pomagała mi grupa przyjaciół, która od tego czasu zaistniała na forum publicznym jako nieformalna grupa o nazwie KIKS, czyli Krasnostawska Inicjatywa Kulturalno Społeczna. Efektem naszych działań podjętych w 2014 roku jest powstanie w centrum miasta miejsca pamięci narodowej poświęconej Powstańcom Warszawskim pochodzącym z Krasnegostawu i okolic.

Album zdjęć:

W 2014 roku w 70 rocznicę Powstania Warszawskiego udało mi się własnym nakładem wydać medal pamiątkowy „Z Krasnegostawu na barykady Warszawy”. Medal wydałem dla uczczenia wszystkich powstańców, którzy pochodzili z Krasnegostawu i okolic. Na awersie umieszczone są nazwiska, imiona i pseudonimy piątki krasnostawian, którzy w powstaniu oddali swoje młode życie walcząc o wolność Ojczyzny.

Medal 1 a

Medal 1 r

Krasnystaw 2015

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE KU CZCI POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH POCHODZACYCH Z KRASNEGOSTAWU I OKOLIC Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH RODZIN: WAJSZCZUKÓW I KOSTRZANOWSKICH

plakat 2015

W 2015 roku na uroczystościach Rocznicowych ku czci Krasnostawian Powstańców Warszawskich gościliśmy w Krasnymstawie rodzinę Wajszczuków w osobach: Teresy Jaroszyńskiej z Lublina (stryjecznej siostry Barbary, Wojciecha i Antoniego Wajszczuków), oraz Adana Wajszczuka z córką Aną Wajszczuk z Buenos Aires w Argentynie. Ojciec Pana Adana jest stryjecznym bratem trójki naszych bohaterów. Gościliśmy też rodzinę Jadwigi Kostrzanowskiej, krasnostawskiej sanitariuszki poległej w powstaniu. Jej rodzinny dom znajdował się na ulicy Grobla. Jadwigi nie ma na naszej tablicy powstańców, ponieważ jej dane odnośnie miejsca urodzenia były niepełne i zostały uzupełnione dopiero w tym roku. Po naszym apelu w prasie z prośbą o zgłaszanie nam osób walczących w powstaniu, jej rodzina przekazała nam informacje o bohaterskiej sanitariuszce i łączniczce.

Album zdjęć

W 2017 roku udało mi się znaleźć sponsora w osobie Pana dr. Waldemara Wajszczuka z USA – stryjecznego brata Barbary, Wojciecha i Antoniego Wajszczuków z Krasnegostawu. Medal upamiętnia poległe w powstaniu „Krasnostawskie Sanitariuszki Powstania Warszawskiego”, a zarazem bohaterskie „Córki Ziemi Krasnostawskiej – Barbarę Wajszczuk i Jadwigę Kostrzanowską.

Medal 2 a

Medal 2 r

W tym samym roku w dalekim Buenos Aires Pani Ana Wajszczuk wydała książkę swojego autorstwa na temat Powstania Warszawskiego. W 2019 roku na spotkaniu autorskim w Warszawie otrzymałem dedykację autorki.

Książka 1

Książka 2 

 UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W KOLEJNYCH LATACH KU CZCI POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH POCHODZACYCH Z KRASNEGOSTAWU I OKOLIC.

Każdego roku w dniu 1 sierpnia, o godzinie siedemnastej mieszkańcy miasta składając hołd bohaterom powstania zapalają znicze i składają kwiaty przy pamiątkowej tablicy umieszczonej na ścianie kamienicy zwanej „Kamienicą Sobieskich”, stojącej na rogu ulic: Plac 3 Maja i Żurka. Tu w czasie wojny mieszkała rodzina Wajszczuków, której trójka dzieci poległa w powstaniu.

1 001

2 001

3 001

4 001

5 001

tablica